Public Domain
Stonehenge

Forskere: Myten om solkalenderen Stonehenge er falsk

En populær teori om Stonehenge blir nå forkastet. Det er ønsketenkning å tro at Stonehenge kunne ha blitt bygget som en solkalender, slår to arkeoastronomer fast.

I fjor vant en populær teori frem som argumenterte for at steinene i Stonehenge er plassert helt nøyaktig slik at de danner en solkalender med 365 dager.

Men hvorfor skulle steinalderfolk bygge Stonehenge som en solkalender for en tidsregning som først ble oppfunnet mange tusen år senere? Det spørsmålet stilte to arkeoastronomer i en artikkel i det vitenskapelige tidsskriftet Antiquity.

Solkalenderteorien holder bare hvis det gjøres noen store krumspring, påpeker de. Ifølge den nåværende teorien må de 30 steinene som ligger på tvers oppå de andre, multipliseres med 12, og så må de fem høytliggende steinene fra hesteskoen i midten av Stonehenge legges til. Dette blir til sammen 365 og skulle altså utgjøre en årskalender med 365 dager.

Det er flere grunner til at teorien ikke holder, sier forskerne nå.

Stonehenge

I 2022 laget forskerne en tegning som viste hvordan Stonehenge ville ha fungert som kalender da alle steinene var på sine plasser.

© Public Domain

Flere tusen år for tidlig

For det første mener Juan Antonio Belmont fra astronomiinstituttet på Kanariøyene og Giulio Magli fra det polytekniske universitetet i Milano at det ikke er belegg for å gange de 30 overliggende steinene med 12. For tallet 12 finnes ingen steder i Stonehenge.

Tallet er utelukkende valgt, sier de to forskerne, for å komme frem til en kalender med 365 dager. Ifølge den eldre teorien markerer også fire andre steiner skuddår og skaper en kalender som er veldig nær den julianske kalenderen, som ble gjennomført av Julius Cæsar i 45 f.Kr.

Men det er mer enn 2000 år etter at Stonehenge ble bygget, og det finnes ingen andre bevis for at elementer som skuddår ble medregnet i kalendere så tidlig.