Gravplass kaster nytt lys over fønikerne

En 3000 år gammel gravplass begeistrer arkeologer. Den kan gi større innsikt i de hemmelighetsfulle fønikerne, håper ekspertene.

I den libanesiske havnebyen Tyrus har arkeologer oppdaget en nesten 3000 år gammel gravplass som har vært brukt av et av Middel-havets mest gåtefulle folkeslag: fønikerne. “Akkurat nå er denne
oppdagelsen vår viktigste kilde til
å forstå fønikernes historie i denne regionen”, forklarer arkeologen Ali Badawi, som leder utgravningen i Tyrus.
Gravplassen er særlig interessant, fordi den ligger i en av fønikernes hovedbyer. Til nå har arkeologene som regel funnet gravplasser i fønikernes små kolonier langt unna hjemlandet i dagens Libanon.
Tyrus var en av Fønikias viktigste havnebyer. Fra rundt 1400 f.Kr. og tusen år frem sendte byens driftige kjøpmenn handelsskipene sine til stort sett hele Middelhavet.
På gravplassen har arkeologene gravd ut mer enn 60 forseglede krukker. Fønikerne brant sine døde, og krukkene inneholder derfor rester av forkullede knokler. “De store krukkene fungerte som individuelle graver. De små er tomme, men symbolsk sett inneholdt de en sjel”, forklarer Ali Badawi.
Nå håper forskerne at knoklene blant annet skal kaste lys over fønikernes matvaner og sykdommer.