Grekernes guder

Mytologien forteller hvordan den gigantiske titanen Kronos slukte alle barna sine straks de kom til verden. For å redde Zevs fra sin far svøpte Kronos' kone Rea en stein i et stykke tøy og ga den til kjempen, som slukte steinen i den tro at det var Zevs. Da Zevs var blitt voksen oppsøkte han sin far, sprettet opp magen hans, og hentet søsknene sine ut igjen – deriblant de to brødrene Hades og Poseidon. Etter harde kamper mot titaner og guder innsatte Zevs seg selv som gudenes konge på fjellet Olympen.