Ismoon
Athen

Hadde alle greske menn sex med hverandre?

Antikkens Hellas er kjent for sine homoseksuelle forhold mellom menn, men virkeligheten var mer kompleks. Mens noen homoseksuelle forhold var normen, ble andre skambelagt og lagt for hat.

Antikkens grekere hadde ikke den samme oppfatningen av seksualitet og kjønn som vi har i dag.

Begreper som heteroseksualitet og homoseksualitet fantes ikke på den tiden, så grekerne hadde ikke en oppfatning av seksuell identitet i moderne forstand.

I stedet ble grekernes rolle under samleie definert ut fra om deltakeren var aktiv eller passiv.

Rollen som den aktive, penetrerende parten tilfalt voksne menn og var forbundet med høy sosial status, mens den passive, mottakende parten kunne være en kvinne eller til og med en ung mann som ennå ikke hadde nådd voksen alder.

I Athen og andre greske bystater som ble påvirket av Athen, var sex mellom voksne menn i 20-årene og tenåringsgutter sosialt akseptabelt og ble ansett for å ha et pedagogisk formål.

Fenomenet - kalt pederasti - gikk ut på at den voksne skulle ta den unge gutten under sine vinger, veilede, beskytte og utdanne ham innen områder som filosofi og kunst.

Dette mentorforholdet inkluderte ofte kjærlighet og sex. Men det skulle bare vare i noen få år. Når den voksne var i slutten av 20-årene, ble det forventet at han skulle gifte seg og få barn.

Den yngre partneren, derimot, var nå voksen. Derfor var det normen at han inngikk pederasti med en annen ung gutt, denne gangen som den aktive og dominerende partneren.

Hyakinthos og Zephyrus

Homoseksuelle forhold var vanlige i den greske mytologien. Her er den spartanske sagnhelten Hyakinthos, som blant annet ble elsket av solguden Apollon og vestavinden Zephyrus.

© Museum of Fine Arts, Boston

"Det styggeste av det stygge"

Selv om sex mellom voksne menn og unge tenåringsgutter generelt var akseptabelt for grekerne, ble sex mellom voksne menn ansett som upassende og forkastelig.

Ifølge filosofen Platon (ca. 427-347 f.Kr.) var mannlig sex "fullstendig uhellig, avskyelig mot gudene og det styggeste av det stygge".

Verst var det greske sosiale stigmaet mot den passive mannen i forholdet, som ifølge grekerne inntok en dypt nedverdigende posisjon som ble forbundet med femininitet og lav sosial status.

Eldre menn som aldri giftet seg, men i stedet fortsatte å forfølge unge gutter, var heller ikke populære. De ble for eksempel latterliggjort i greske skuespill.

De greske bystatene hadde forskjellige syn på homoseksualitet

Antikkens grekere hadde en svært kompleks tolkning av sex mellom menn. Sex mellom menn kunne for eksempel være en naturlig del av et forhold mellom mentor og lærling eller styrke båndet mellom soldater.

Athen
© Ismoon

Athen

Innenfor rammene av pederasti - et mentorforhold mellom eldre menn og unge gutter - var det i Athen stor aksept for homoseksuelle forhold. I Athen ble homoseksualitet ikke ansett som uforenlig med heteroseksuelt ekteskap, og noen gifte menn praktiserte sex med menn ved siden av ekteskapet.

Sparta
© Ticinese

Sparta

Fordi kildematerialet er begrenset, mener noen historikere at krigerkulturen i Sparta ikke praktiserte homoseksualitet i like stor grad som i andre greske bystater. Men når en spartansk mann giftet seg, ble bruden klippet korthåret og kledd i herreklær på bryllupsnatten - muligens for å lette overgangen fra et homoseksuelt til et heteroseksuelt forhold.

Teben
© Public Domain

Teben

Teben opprettet en egen eliteenhet av homoseksuelle mannlige par i militæret, kalt Det hellige korps. Tanken var at menn som elsket hverandre, ville kjempe enda hardere for å forsvare hverandre. Ifølge historikeren Herodot ble de homoseksuelle krigerne ansett som "de fremste og beste" blant innbyggerne i Teben.