Shutterstock

Hvilken sivilisasjon var Europas første?

Gjennom flere tusen år skapte bronsealderkulturen et mektig handelsnettverk på tvers av Middelhavet. Men plutselig inntraff et gåtefullt forfall.

Historikerne regner den minoiske kultur­en for å være Europas første avanserte sivilisasjon. Bronsealderkulturen eksisterte i tiden ca. 3000-1450 f.Kr. og hadde sitt sentrum på den greske øya Kreta, der arkeologer har gjort en lang rekke funn som bekrefter minoernes storhet.

Blant de mange oppsiktsvekk­ende funnene er brolagte veier og store palass i flere etasjer med innlagt vann og kloakkanlegg. Forskerne har også funnet veggmalerier, gryter, smykker og ikke minst et av Europas første skriftspråk.

Minoerne var kjent som dyktige sjømenn og driftige handelsfolk. I løpet av sin levetid etablerte kulturen et stort nettverk av handelsforbindelser på tvers av Middelhavet, og den minoiske sivilisasjonen etterlot seg kulturspor på så fjerne steder som i det gamle Egypt.

Arkeologene har bl.a. funnet flere små statuer av minoiske slangegudinner.

© Shutterstock

Men fra rundt 1700 f.Kr. begynte minoerne langsomt å miste innflytelse og makt. Historikerne er ikke helt enige om hva det skyldtes, men en anerkjent teori er at en stor askesky fra et stort vulkanutbrudd på øya Santorini førte til uår og hungersnød. I kjølvannet av utbruddet ble Kreta også rammet av tsunamier som ødela flere kystbyer.

Minoerne var derfor allerede svekket da Kreta ble invadert av mykenerne fra det greske fastlandet omkring 1450 f.Kr. Arkeologiske funn viser at minoernes en gang så mektige øy ble brent ned og overtatt av den mykenske kulturen.