Hvor stor var Aten?

Aten hadde rundt en halv million innbyggere da bystaten var på sitt mektigste rundt 400-tallet f.Kr. Ifølge den atenske historikeren Tukydid (ca. 460 f.Kr.-400 f.Kr.) var antallet frie menn med fullt borgerskap 40 000 i hans levetid. Dertil kom 70 000 “metoikos” – “herboende fremmede”. Gruppen besto av tilflyttere og frigitte slaver. Resten av bystatens befolkning var kvinner, barn og slaver. Tallet på frie borgere utgjorde bare åtte prosent av befolkningen.
Rundt 120 000 av Atens innbyggere bodde innenfor bymuren. Resten bodde i
forstedene eller i Attika, byens 3800 km2 store oppland. I tillegg hadde Aten en rekke kolonier på de greske øyene og rundt middelhavskysten. Det fins imidlertid ikke noen tall som sier hvor mange mennesker som bodde i disse koloniene.