Kløktig skjøge trollbandt maktens menn

Aspasia vokste opp i antikkens Hellas i et tempel hvor erotikk var en del av gudstjenesten. Siden levde den vakre kvinnen sammen med en av Atens førende statsmenn og lærte filosofen Sokrates å holde gode taler. Som mektig prostituert fikk hun innflytelse på både politikk, erotikk og retorikk i datidens atenske samfunn.

26. mars 2010 av Dorthe Chakravarty

Books:
Pomeroy, Sarah B.: Goddesses, Whores and Slaves, Pimlico,­ 1975 l Ringdal, Nils Johan: Verdens vanskeligste yrke. De prostituertes verdenshistorie. Cappelen, 1997.

Websites:
http://penelope.uchicago.edu/~grout/encyclopaedia_romana/greece/hetairai/aspasia.html

Kanskje du er interessert i