Oldtidens overmennesker

Spartanerne gjorde alt for å fremavle den fullkomne krigerrasen. Svake spedbarn ble avlivet, og når en spartansk gutt fylte sju år, ble han sendt på militærskole og fikk aldri mer komme hjem igjen. På timeplanen sto juling, utsulting og mord på slaver. Den harde undervisningen skapte en hær som dominerte alle andre greske bystater gjennom 400 år.

Books:
Cartledge, Paul: The Spartans, Channel 4 Books, 2002
Cawthorne, Nigel: 100 Great Military Leaders, Arcturus Publishing­ Ltd., 2003 Whitby, Michael: Sparta, Edinburgh University Press, 2002.

Websites:
www.sikyon.com/sparta/sparta_eg.html