Orakel fra oldtiden funnet i gresk brønn

For første gang har det dukket opp et orakel fra antikken i Hellas' hovedstad Aten.

Brønnen ble funnet i Kerameikos nordøst for Akropolis.

I Atens sentrum - litt nordvest for Akropolis - ligger det gamle pottemakerstrøket Kerameikos. Bydelen har siden antikken vært kjent for å være særlig frodig - takket være elva Eridanos, som renner gjennom byen.

Antikkens grekere bygde derfor en lang rekke brønner i området, så byens borgere kunne få rent drikkevann. Men nå viser det seg at Kerameikos' brønner skjulte annet enn vann.

En av brønnene er nemlig hjemsted for et 1800 år gammelt orakel tilegnet guden Apollon.

Verdens navle

Kerameikos har vært under utgravning det siste århundret, men først i 2012 oppdaget man det som nå har vist seg å være et orakel - en såkalt "omphalos". En "omphalos" er en kjegleformet stein som representerer verdens navle.

Arkeologene fant orakelet i en rund brønn med mer enn tjue inskripsjoner på gammelgresk, som alle gjentok den samme setningen:

"Kom til meg, oh Paean, og bring meg det sanne orakel"

Paean var Apollons tilnavn. Han var gud for spådomskunst, kultur og vitenskap, og hans mest berømte orakel ligger i byen Delfi.

Brønnen som skjulte orakelet, er bare 65 cm i diameter.

© Jutta Stroszeck

Hellig vann

Antikkens grekere søkte ofte råd hos orakler - for eksempel hvis de ville finne en kjæreste, ble syke eller ville vite mer om fremtiden.

Den viktige rollen oraklene spilte for grekerne har medført at det atenske orakelet ble plassert i vann, mener arkeologene.

"Vann, særlig drikkevann, var hellig for oldtidens grekere. De mente at vannet ble beskyttet av nymfer," sier Jutta Stroszeck, leder utgravningen i Kerameikos.