Så brutal var strekkbenken

Strekkbenken ble brukt til utpressing og tortur i antikken, men først i middelalderen blev den for alvor utbredt og benyttet som avhørsmetode.

Offerets ankler var spent fast i den ene enden, mens håndleddene satt fast i den andre.

Greske slaver var trolig de første som fikk revet lemmene fra hverandre i den smertefulle strekkbenken.

Ifølge historieskriveren Tacitus ble torturinstrumentet senere brukt til å presse en tidligere slave for navn på personer som hadde planer om å drepe den romerske keiser Nero i 65 e.Kr.

Vanlig i middelalderen

Bruken av instrumentet ble imidlertid først for alvor utbredt i løpet av middel-
alderen i Europa. Særlig i England fikk forbrytere føle smerten.

I fengselet Tower of London hadde øverste sjef, hertug John Hol­land, i 1447 fått levert et eksemplar av innretningen, og den ble snart kjent som «hertugen av Exeters datter».

Brukt under avhør

Den fengslede fikk først se benken og ble deretter avhørt.

Nektet fangen å svare, spente avhøreren ham fast til strekkbenken og begynte å dreie hjulet rundt slik at lemmene ble strukket. Svarte han stadig ikke, dreide avhøreren igjen.