Spartanerne står til sjøs

I hele Hellas er Spartas krigere kjent for å være uovervinnelige. Derfor nekter flåtebyen Aten å møte dem på slagmarken. Men de energiske spartanerne tar utfordringen. Med liv og lyst vier de seg til å bygge krigsskip og lære å seile.