Hittil ukjent sivilisasjon oppdaget i Kaukasus

Arkeologer har funnet restene av omtrent 200 bygninger i Russlands Kaukasus-fjell. Bygningene ble reist av et ukjent folkeslag som døde ut for 3300 år siden.

I den russiske delen av Kaukasus-regionen har forskere funnet spor etter en helt ukjent sivilisasjon. Ifølge forskergruppen, som har stått for utgravninger i området i fem år, har de funnet spredte bygningsrester på en strekning på hundre kilometer mellom Kuban-elva og byen Naltsjik i Kaukasus-fjellene.

Bygningene er knyttet sammen med veier og har alle samme arkitektoniske utforming med en rund gårdsplass. Arkeologene har også funnet en mystisk steinsirkel som trolig hadde religiøs betydning. Hele komplekset er datert til mellom 1500 og 1300 f.Kr.

Luftfotografiet tatt i 1970-årene viser blant annet en mystisk steinsirkel. Etter flere års arbeid fant forskerne steinsirkelen i Kaukasus.

Ifølge utgravningsleder Andrej Belinskij levde den ukjente sivilisasjonen av kvegdrift på det fruktbare fjellplatået. Forskerne vet ennå ikke hvor folkeslaget kom fra.

«Det er en oppdagelse uten sidestykke», sier arkeolog Valentina Kosenkova fra det russiske vitenskapsakademiet.

De mange godt bevarte ruinene har stått uberørt i omtrent 3300 år.

Ifølge henne er oppdagelsen av enorm historisk betydning, fordi disse bygningene har stått uberørt i omtrent 3500 år. Forskerne kom på sporet av bygningene etter å ha gransket en rekke 40 år gamle luftfotografier fra området.