Shutterstock
Migrasjon steinalderen Europa

Homo sapiens inntok Europa 12 000 år før vi trodde

I en ny studie, som kalles «ambisiøs og provoserende», endres vår forståelse av når de første menneskene ankom Europa fra Midtøsten dramatisk.

Eksperter har lenge antatt at de første menneskene, Homo sapiens, kom til Europa fra Afrika for rundt 42 000 år siden.

Men nå tyder en ny studie på at Homo sapiens gjorde sitt inntog på kontinentet i tre bølger, hvorav den første er 12 000 år eldre enn hva forskning så langt har vist.

Den første banebrytende oppdagelsen som pekte i retning av at historiebøkene måtte skrives om, var en liten mennesketann som ble funnet i 2022 i Grotte Mandrin – en hule i den franske Rhônedalen.

Undersøkelse av tannen viste at den var rundt 54 000 år gammel. I grotten ble det også funnet pilspisser og spydodder som forskerne mener stammer fra samme periode.

Europa Migrasjon stein

Noen av de bearbeidede steinene fra Grotte Mandrin. En 1-eurocent er vist for å indikere størrelsen.

© Laure Metz & Ludovic Slimak

Ny studie avslører tre migrasjonsbølger

Disse nye funnene har blitt undersøkt ytterligere av arkeolog Ludovic Slimak fra Toulouse universitet, som i en ny studie avslører at migrasjonen fra Afrika til Europa sannsynligvis har kommet i tre bølger for henholdsvis 54 000, 45 000 og 42 000 år siden.

Ved å sammenligne steinredskapene som er funnet blant annet rundt Grotte Mandrin med tidligere steinredskaper funnet i Midtøsten, har Slimaks forskerteam vist at alle redskapene sannsynligvis ikke har samme opphav.

Forskerne fant at selv om de første menneskene i Europa sannsynligvis vandret fra Levanten, som tidligere antatt, så stammet de tre bølgene fra forskjellige kulturer i området.

Paleoantropolog Chris Stringer fra det naturhistoriske museet i London kaller Slimaks nye teori «ambisiøs og provoserende» og fortsetter:

«Bevisene på at det har vært flere tidlige migrasjoner av Homo sapiens i Europa, har vokst seg større.»