Hvem er samene?

Vet historikerne hvor samene innvandret fra?

Det er ikke mulig å si noe sikkert om hvor samene kommer fra.

Genetiske analyser utført i nyere tid antyder at samefolket opprinnelig utvandret fra Afrika og levde som nomader i det nordøstlige Europa frem til siste istid.

For rundt 10 000 år siden vandret folkeslaget fra Russland til Skandinavia, der de holder til i dag. Samefolkets genetikk er unik.

Den er ulik alle andre folkeslag, noe som viser at de ikke har blandet seg med lokalbefolkningen i områdene de levde i.

Et av de eldste arkeologiske funnene av samiske bosettinger i Norge er gjort på Kjelmøya i Sør-Varanger.