Peter Horree/Imageselect

Hvem var etruskerne?

Etruskernes sivilisasjon satte sitt preg på Italia. Deres dyktige ingeniører har kanskje gitt inspirasjon til de imponerende akveduktene som romerne bygget senere,

Etruskerne var et oldtidsfolk som levde i Italia fra ca. 800 f.Kr. til 300 f.Kr.

Folket etablerte aldri noen egentlig stat, men var en sammenslutning av bysamfunn som strakte seg over store deler av Italia og ble styrt av sterke aristokratiske familier.

Etruskiske konger regjerte også over Roma, men med tiden vokste romerne seg så sterke at etruskerne ble rent i senk og oppslukt av det fremadstormende Romerriket.

Kjennskap til etruskerne stammer bl.a. fra arkeologiske funn som viser at folket hadde en omfattende gudeverden og var i stand til å skape overdådig kunsthåndverk.

De var også dyktige ingeniører og bygget høye bygninger og vanningssystemer som kan ha gitt inspirasjon til romernes mektige akvedukter.

Tross deres avanserte kultur etterlot etruskerne seg ingen litteratur. Men folket opptrer i senere greske og romerske kilder der etruskerne omtales som et dyktig handels- og landbruksfolk.

Kildene beskriver også etruskerne som et moralsk løssluppent folk – trolig fordi etruskiske menn behandlet kvinnene som likeverdige, i motsetning til grekere og romere.

Hvor etruskerne opprinnelig stammet fra, har vært en gåte siden oldtiden. Den greske historikeren Herodot skrev at etruskerne hadde innvandret fra dagens Tyrkia.

Men DNA-analyser har ikke gitt noen entydig støtte til denne teorien.