Hans Ollermann
Sargon

Hvem var historiens første konge?

Han ble født som beskjeden bondesønn, men fikk tilkjempet seg tronen – og snart lå store deler av Midtøsten under hans nåde. Mens andre regjerte over småbyer, grunnla Sargon historiens første imperium.

Historikerne har vanskelig for å svare entydig på hvem historiens første konge var. Men en kvalifisert kandidat er Sargon av Akkad, som etablerte et mektig rike i Midtøsten for ca. 4300 år siden.

Herskerne før Sargons tid regjerte i en historisk uklar periode som var innhyllet i mytologiens tåker, og forskere finner det derfor vanskelig å bekrefte deres eksistens og gjerninger.

Sargon var en av de første kongene hvis eksistens er bekreftet, og hvis regjeringstid er beskrevet i forskjellige historiske kilder.

Sargon kom fra beskjedne kår, og faren skal ha vært bonde. Men som ung mann kjempet Sargon seg til tronen og forente bystatene Akkad og Sumer.

Deretter kastet han seg ut i et erobringstokt og erobret nabobystatene sine. I løpet av ca. 40 år på tronen erobret kongen et stort område som strakte seg over blant annet deler av dagens Tyrkia, Irak, Iran og Syria.

Ifølge kilder fra oldtiden erobret Sargon 34 store byer og hadde en stående hær på 5400 krigere.

Sargon

Kong Sargon erobret enorme deler av Midtøsten for rundt 4300 år siden.

© Hans Ollermann

Byråkrati var kongens våpen

Sargons store styrke var en velutviklet sans for administrasjon og byråkrati. Han satte guvernører til å regjere på sine vegne og beholdt dermed kontrollen over sitt enorme rike.

I de erobrede områdene fikk innbyggerne lov til å opprettholde sitt levevis hvis de underkastet seg Sargon og betalte skatt. Den tilnærmingen gjorde Sargon til en populær hersker fordi han ble en garantist for fred.

I tillegg la kongen stor vekt på håndverk og handel og fikk etablert handelsforbindelser med blant annet Indus-sivilisasjonen og Den arabiske halvøy, som ga ham tilgang til store ressurser.

Velstanden ble blant annet brukt på imponerende arkitektur og kunstverk.