Hvilket imperium var historiens største?

Historien er full av imperier, men hvilket var det største?

Britannias trefork symboliserer havet. Den sterke britiske marinen var bindeleddet mellom imperiets mange deler.

Så langt har ingen imperier vært større enn det britiske. Da det var på sitt største i årene etter første verdenskrig, dekket det rundt 36 millioner km2. Her levde 500 millioner mennesker – hele 25 prosent av verdens befolkning. Imperiet oppsto tidlig på 1600-tallet, da engelske nybyggere begynte å krysse Atlanteren. Takket være overlegen sjømakt vokste riket de neste århundrene mens andre europeiske kolonimakter ble holdt nede.

Imperiet bredte seg i Nord-Amerika og India, og selv ikke amerikanernes løsrivelse i 1783 stoppet ekspansjonen. I løpet av 1800-tallet var det Storbritannia som erobret mest land i europeernes såkalte «kappløp om Afrika». De siste gevinstene ble innkassert ved avslutningen av første verdenskrig, i form av tidligere tyske og osmanske besittelser.

Etter andre verdenskrig gikk imperiet gradvis i oppløsning, og Storbritannia har i dag bare 14 små oversjøiske territorier igjen. Men den britiske dronningen er fortsatt statsoverhode for 14 land.