Carole Raddato
Etruskisk urne med motiver

Hvor stammet etruskerne fra?

De var en av oldtidens mest avanserte kulturer, men hittil har historikerne vært usikre på hvor etruskerne egentlig stammet fra. Nå gir en ny DNA-analyse svaret.

Etruskerne var et oldtidsfolk som levde i det nordlige Italia i perioden 800-300 f.Kr. Sivilisasjonen var en av datidens mest avanserte og kjent for sin arkitektur, infrastruktur og kunst.

Tross etruskernes blomstrende kultur har historikerne lenge vært uenige om hvor folket egentlig stammet fra. En av de mest dominerende teoriene lyder at folkeslaget hadde vandret fra nåtidens Tyrkia til Italia.

Ideen ble allerede fremført av den greske historikeren Herodot (ca. 480-420 f.Kr.), som slo fast at etruskerne etter flere års hungersnød hadde seilt til Italia “for å finne et land hvor de kunne leve”.

Etruskisk urne med motiver

Etruskerne var kjent for sin overdådige kunst – her en dekorert urne.

© Carole Raddato

DNA-analyser avviser gammel teori

Denne teorien ble støttet av at etruskerne snakket et annet språk enn sine naboer og brukte et gresk alfabet. Dessuten viste en DNA-undersøkelse fra 2010 at 17 % av norditalienerne har gener fra Midtøsten.

En ny DNA-analyse fra september 2021 sår imidlertid tvil om Herodots påstand. Forskere fra bl.a. universitetene i Tübingen og Firenze har undersøkt DNA fra 82 personer som levde i Italia fra 800 f.Kr. til 1000 e.Kr., og konklusjonen er klar: Midtøsten-genene kom først til Italia etter at den etruskiske kulturen ble beseiret og oppslukt av romerne omkring 300 f.Kr.

Ifølge denne analysen kan etruskerne altså nå innta sin plass som et av Italias opprinnelige folk.