North Wind Picture Archives/Imageselect

Hvorfor ofret aztekerne mennesker?

20 000 mennesker mistet hvert år livet som en del av ofringene til gudene. Og for aztekerne var det selveste verdensordenen som sto på spill.

Aztekerne ofret mennesker for å påkalle gudenes velvilje. Folket fra nåtidens Mexico var overbevist om at mennesker og guder var avhengige av hverandre og måtte ofre seg for hverandre.

F.eks. forteller en skapelsesberetning at gudinnen Tlaltecuhtli lot seg rive i to for å skape jorden. Derfor måtte aztekerne mate henne med blod for å betale sin “gjeld” og sikre verdensordenen.

En ofring ble derfor sett på som en uselvisk handling, og ofrene ble betrakt­et som martyrer som var garantert et godt liv etter døden.

Store hodeskallestativ­er ble reist i praktisk talt alle de store aztekerbyene.

© John Carter Brown Library

Avhogde hoder ble utstilt

Det er vanskelig å fastslå om noen lot seg ofre frivillig. De fleste ofrene var menn, kvinner og barn som var tatt til fange i krig.

Noen ble ofret i grupper, andre ble kledd ut til ære for bestemte guder. Spesielt barn var populære ofre til regnguden Tlaloc.

Ifølge spanske kilder ble det bare i aztekernes hovedstad Tenochtitlan gjennomført 18 årlige ofringer hvor 60 mennesker ble drept hver gang.

Følg en ofring her:

Før ofringsritualet kunne utføres måtte tre avgjørende deler av ritualet finne sted.

North Wind Picture Archives/Imageselect

Fem prester ledet ofringen. Etter at prestene hadde sagt frem bønner og utført forskjellige ritualer, holdt fire av prestene offeret fast mens den femte foretok den blodige ofringen.

North Wind Picture Archives/Imageselect

En kniv av flint eller obsidian – en vulkansk bergart – ble brukt til å åpne offerets brystkasse, skjære ut det bankende hjertet og holde det opp mot himmelen.

North Wind Picture Archives/Imageselect

Offeret ble brakt til toppen av en pyramide og lagt på en spesiell stein. Når hjertet var skåret ut, ble den livløse kroppen kastet ned trinnene til pyramiden.

North Wind Picture Archives/Imageselect

I hele aztekerriket kan 20.000 mennesker ha blitt ofret hvert år.

Hvordan ofrene ble henrettet, var avhengig av hvem blodet skulle ofres til; f.eks. krevde Tlaloc at barn fikk halsen skåret over og ble kastet i en innsjø mens gudinnen Chicomecoatl ville ha halshogde jenter. Krigerguden Huitzilopochtli foretrakk at bankende hjerter ble skåret ut av menn.