Jakten på TROJA

Med et gresk dikt som veiviser dro Heinrich Schliemann i 1869 til dagens Tyrkia for å finne Troja. Forskerne hånlo av ham og mente at den myteomspunne byen aldri hadde eksistert, men Schliemann sto på sitt. Han gransket hvert eneste spor i diktet, og i 1873 fikk forskernes pipe en annen lyd.

Books:
Læs mere
● David Traill: Schliemann of Troy: Treasure and Deceit,
St. Martin's Griffin, 1997 ● Herve Duchene: The Golden
Treasures of Troy, Thames and Hudson, 1996 ● Robert Payne: The Gold of Troy, Robert Hale Limited, 1951

Websites:
www.tinyurl.com/26a23jm