Keiseren fikk en hær av terrakottakrigere med seg i graven.

Keiser kopierte gravmæle

Qin Shihuangdi – Kinas første keiser og kjent for sin gigantiske terrakottahær – brukte utenlandske eksperter da han fikk oppført sitt gigantiske gravmonument rundt år 200 f.Kr.

Ifølge Duan Qingbo, som leder utgravningene av keiserens gravkompleks, er gravmælets trappeform kopiert fra et berømt mausoleum i Halikarnassos i dagens Tyrkia. Keiseren har også kopiert en hestevogn med fire hester som sto på toppen av mausoleet.

Hittil har historikerne ment at Kina først kom i kontakt med Vesten i århundret før Kristi fødsel, men nå er det mye som tyder på at Kinas første keiser også var rikets første kosmopolitt.

Kanskje du er interessert i