Shutterstock

Kinas keiser får mange tusen nye terrakottakrigere

Kinesiske arkeologer har funnet 20 nye terrakottasoldater i keiser Qin Shi Huangdis enorme gravkompleks. Men det er mange flere.

Kinesiske forskere har gjort et funn av 20 nye terrakottasoldater i den enorme graven som tilhører keiser Qin Shi Huangdi (259–210 f.Kr.). Funnet ble gjort i en utvidelse av den eksisterende utgravingen av keiserens soldathær – et par kilometer nord for mausoleet hans i Shaanxi-provinsen i det sentrale Kina.

Det nye funnet omfatter bl.a. statuer av en general og flere offiserer og forventes å kunne bidra med ny viten om soldater av høyere rang. Arkeologene håper spesielt at de kan lære noe nytt om de kinesiske offiserenes våpen og rustninger på 200-tallet f.Kr.

Studier av terrakottakrigerne har avslørt at de opprinnelig var malt i sterke farger.

© Charlie / Wikimedia Commons

Mange flere funn på vei

Arkeologene forventer at de 20 nye krigerne bare er toppen av isfjellet. For tiden er totalt ca. 2000 terrakottakrigere gravd ut, men kineserne mener gravkomplekset kan romme opptil 20 000 krigere.

Den nåværende utgravingen kan avdekke så mange som 6000 nye figurer – både soldater og hester – sier arkeologene.

De nye figurene er ikke like godt bevart som noen av de tidligere funnene – flere av dem var gått i stykker, men arkeologene anslår at det er mulig å sette dem sammen igjen, slik at de kan stilles ut sammen med resten av hæren.