Kai Bai; Antiquity Publications Ltd.
Yaoheyuan, offergrav, Zhou-dynastiet

Offergraver med 120 hester funnet i Kina

Det kinesiske riket tok form i den nordvestlige delen av landet for ca. 3000 år siden. Nå gir funnet av en hel oldtidsby ny innsikt i de tidlige kinesernes voldsomme masseofringer.

Under Zhou-dynastiet ble Kina til keiserriket Kina slik vi kjenner det - et mektig rike med et blomstrende kunst- og kulturliv og en sterk keiser som samlende figur.

Men forskerne har visst lite om hvordan lokalsamfunnene egentlig så ut og utviklet seg under den første og avgjørende delen av bronsealderdynastiet.

Arkeologene håper imidlertid at oppdagelsen av en komplett oldtidsby - og ikke minst et helt spesielt gravfunn - kan endre på dette.

Byen, kjent som Yaoheyuan, stammer fra den tidligste perioden av Zhou-dynastiet, fra 1046 f.Kr. til 771 f.Kr. Den ligger nordvest i landet, og her begynte den utviklingen som førte til at Kina ble samlet under én keiser.

Hester ga makt og status

Hittil har arkeologene funnet restene av en bymur, et palass, et bronsestøperi, keramikkformer og andre kunstgjenstander.

Men det mest interessante er de mange offergravene med rester av mennesker og dyr som hester, okser, geiter, sauer, høns, hunder og kaniner.

Seks offergraver med hester er spesielt påfallende. Her er hestene bokstavelig talt stablet i lag. Til sammen har forskerne funnet skjelettene av 120 hester, inkludert adskillige føll.

Yaoheyuan, offergrav, Zhou-dynastiet

Blant arkeologenes funn er den vakre gråblå amazonitten, et mineral som brukes mye til fremstilling av smykker.

© Yingxia Huang

De mange hesteofringene viser arkeologene at det levde mennesker med stor makt og rikdom i Yaoheyuan. Hester spilte nemlig en avgjørende rolle både i krig og som husdyr.

"Offerbegravelsen og forbruket av hester viser ikke bare rikdommen og statusen i Yaoheyuan, men forteller også at det var rikelig med hester i regionen", skriver arkeologene bak funnet. "Hester var en av rikets viktigste ressurser."

Forskerne håper at fortsatt utforskning av byen vil gi ny kunnskap om både lokalområdet og forholdet til keisermakten.

"Funnene gir viktig ny kunnskap som vi kan bruke til å utforske det politiske og kulturelle landskapet i det nordvestlige Kina", skriver forskerne i tidsskriftet Antiquity.