Bridgeman & AKG Images

Seks grunner til at Kina ble en stormakt

Intet annet rike kunne i oldtiden måle seg med det fremadstormende Kina. I begynnelsen av perioden var regionen delt i flere småstater som stadig lå i krig med hverandre, men i 221 f.Kr. ble landene forent i ett samlet rike under én keiser, og det ble et vendepunkt i landets historie.

##

  1. Handelsmenn dro tidlig på utenriksfart

Kineserne var svært opptatt av oversjøisk handel. Kinesiske utsendinger tok seg både til India, Midtøsten og Europa. Her inngikk de handelsavtaler og skaffet seg teknologisk kunnskap som de videreutviklet hjemme.

Allerede i 200 f.Kr. fant de opp kompasset, men det ble først brukt til navigasjon fra år 1040.

Kineserne fant opp kompasset i 200 f.Kr.

© everyhistory.org

##

  1. Kineserne var dyktige bønder

Som mange andre store sivilisasjoner i oldtiden utnyttet Kina elvene

sine. Elvene Huang He og Chang Jiang gjorde et stort landområde fruktbart og sikret kineserne et produktivt jordbruk.

Allerede rundt år 7000 f.Kr. hadde kineserne lært seg å dyrke jorden og temme dyr som kunne settes til å utføre de tyngste oppgavene. Bøndenes effektivitet gjorde at de kunne brødfø en langt større befolkning enn de behøvde.

##

  1. Kriger gjorde imperiet overlegent

De evige feidene mellom asiatiske småstater satte fart på utviklingen av nye våpen og militære strategier. Blant annet begynte kineserne å bruke hester i krig, og rundt 500 f.Kr. fant de opp armbrøsten – i Europa kom den ikke i bruk før rundt 399 f.Kr. Kinesernes teknologi gjorde keiseren i stand til å erobre nabostatene.

Hester ble tatt i bruk tidlig i de kinesiske hærene.

© Chanping Museum

##

  1. Skriftspråk sikret rikets kommunikasjon

Rundt år 1300 f.Kr. hadde kineserne utviklet et velfungerende skriftsystem som gjorde det mulig å sende beskjeder over lange avstander. Skriftens betydning ble enda større med oppfinnelsen av papiret rundt år 105 e.Kr.

##

  1. Silken ga Kina enorme inntekter

Kineserne utviklet rundt år 3300 f.Kr. en metode til å forvandle tråden fra silkelarver

til stoff. Mens de voktet den hemmelige metoden, fikk kjøpmenn fra resten av Asia, Nord-Afrika og Europa øynene opp for det sterke og vakre stoffet. Etterspørselen fikk for alvor riket til å etablere karavaneruter for handelsfolk fra rundt år 200 f.Kr. De store inntektene fra salget økte Kinas velstand og betalte blant annet for å opprettholde rikets store hær.

##

  1. Kineserne ble spesialister i flere fag

Kinas fruktbare landbruksjord førte til stor befolkningsvekst. Derfor måtte befolkningen på landsbygda finne seg nye yrker for å få mat på bordet. Allerede i oldtiden hadde riket et bredt utvalg av anerkjente yrker – for eksempel smeder, skrivere og leger – som eksperimenterte og utviklet nye metoder. Rundt år 600 f.Kr. fant de blant annet opp hakkejernet, som først ble gjenoppfunnet i Europa i 1730-årene. I oldtiden utviklet kineserne også en type kjemisk krigføring som besto i å bruke blåsebelger til å sende giftig røyk mot fienden.

Alle ledige hender ble utnyttet i oldtidens Kina.

© Bridgeman