Shutterstock

Machu Picchu er eldre enn man hittil har trodd

Nye undersøkelser av knokkelfunn fra inkaenes legendariske fjellby ryster forskernes kunnskap om den gamle sivilisasjonen.

Ekspertene har så langt antatt at den mest berømte inkabyen, Machu Picchu, ble bygget mellom 1438 og 1450 – under en hersker ved navn Pachacuti.

Men nå avslører karbon 14-dateringer foretatt på 26 skjeletter fra Machu Picchu at bebyggelsen allerede eksisterte rundt 1420.

Dermed er det sannsynligvis ikke Pachacuti som beordret Machu Picchu bygget høyt oppe i Andesfjellene, men derimot hans forgjenger, Viracocha Inka.

Inkahersker Pachacuti

Forskerne kan ikke helt utelukke at inkahersker Pachacuti regjerte lenger enn man hittil har antatt – og derfor godt kan ha grunnlagt fjellbyen hvor han hadde et slott.

© Public domain

Spanske opplysninger betviles

Så langt har historikere mer eller mindre godtatt den kronologien for inkaenes kongerekke som de spanske erobrerne skrev ned i løpet av 1500-tallet, men det nye funnet setter alvorlige spørsmålstegn ved kongerekken.

Hvis Pachacuti likevel skulle vise seg å være byggherren, må det bety at han styrte det mektige Inkariket i flere tiår enn det som hittil er antatt.

"Frem til nå har estimater av Machu Picchus alder – og hvor lenge den var bebodd – vært basert på motstridende historiske beskrivelser skrevet av spanjoler i perioden etter den spanske erobringen", forklarer antropolog Richard Burger ved Yale University, som leder den nye studien.

"Vår studie er den første som ved hjelp av vitenskapelige bevis undersøker grunnleggelsen av Machu Picchu og hvor lenge den var bebodd", legger han til.