Nhm & Shutterstock
Neandertaler-kvinde, homo sapiens-mand

Mennesker paret seg med neandertalere 175 000 år før vi trodde

Forskere har lenge visst at mennesker og neandertalere paret seg med hverandre. Men en ny studie viser at de to artene møttes og forplantet seg lenge før man tidligere trodde, viser ny studie.

For rundt 75 000 år siden utvandret Homo sapiens fra Afrika til Eurasia. Her møtte de neandertalerne, som de forplantet seg med. Dette er forskerne enige om.

Men det er ikke hele historien.

Neandertalerne som menneskene paret seg med den gang, bar nemlig allerede på DNA fra en annen tidlig menneskerase - arvestoff som stammet fra et mye tidligere møte.

Det viser en studie utført av forskere fra blant annet University of Pennsylvania.

Forskerne kom på sporet av det skjulte DNA-et da det viste seg at afrikanere sør for Sahara delte genetisk materiale med neandertalere.

Oppdagelsen forundret forskerne, ettersom neandertalerne stammer fra Europa og sannsynligvis aldri har levd i Afrika.

Neandertalere bar på menneske-DNA

For å løse mysteriet har forskerne analysert DNA fra 180 mennesker fra 12 ulike befolkninger i Afrika sør for Sahara.

De analyserte også DNA-et til en neandertaler som levde for 120 000 år siden - mange tusen år før det første kjente møtet med mennesker.

Neandertaler, mennesker, forplantning

Neandertalere og mennesker levde sammen i tusenvis av år før neandertalerne døde ut for rundt 40 000 år siden.

© Werner Ustorf

Studien viste at neandertaleren bar på genetisk materiale som matchet DNA-et til de afrikanske populasjonene som ble studert.

Forskerne konkluderer derfor med at en gruppe mennesker fra den studerte regionen sør for Sahara migrerte til Eurasia svært tidlig. Gruppen må ha vært av en viss størrelse, siden dens avtrykk kan ses i neandertalgenene, men siden det ikke er funnet noen menneskeskjeletter i Europa som er datert til å være så gamle, anslår arkeologene at de døde ut raskt.

Genene de ga videre til neandertalerne, finnes imidlertid fortsatt i dagens afrikanere sør for Sahara, ifølge studien.

"Gruppen forlot Afrika for mellom 250 000 og 270 000 år siden. De var en slags fettere og kusiner til alle mennesker som lever i dag, og de lignet mye mer på oss enn neandertalerne", forklarer Alexander Platt, en av forfatterne av studien, i en pressemelding.

Den utvandrede menneskelinjen døde ut, men paringen betydde at rundt 6 prosent av neandertalernes gener var nedarvet fra mennesker, da mennesker vandret inn i Eurasia for rundt 75 000 år siden, fastslår studien.