Når ble Roma stor igjen?

Hva fikk romernes hovedstad til å vokse igjen?

Innbyggerne forsvant og bygningene forfalt da Romerriket brøt sammen.

Romas lykke snudde i 1506, da pave Julius 2. la grunnsteinen til Peterskirken.

Etter Romerrikets sammenbrudd i 476 satte forfallet inn i Roma. Det ble ikke bygd noe som kunne måle seg med romernes byggverk, blant annet fordi byen stadig ble utsatt for militære angrep.

Forum Romanum, byens sentrum, ble beitemark, mens Capitol – stedet romerne regjerte verden fra – fikk økenavnet "Monte Caprino", Geitehøyden.

Også innbyggertallet falt. Fra å være en millionby hadde Roma bare 50 000 innbyggere i år 700 – et tall som sank ytterligere de neste århundrene.

Men med Peterskirken endret alt seg. Parallelt med byggingen sørget pavene for å etablere nye bydeler, kirker og plasser i byen slik at Roma vokste. Likevel fikk byen først over en million innbyggere igjen rundt 1930.