Når kom jødene til Palestina?

Hvor lenge hadde jødene vært i Det hellige land da de proklamerte staten Israel?

Overlevende fra holocaust an­kom Palestina i synkeferdige skuter.

Få jøder i Palestina etter oldtiden

Etter oldtiden, da jødene ble spredt, utgjorde de bare en liten minoritet i Palestina. Selv om gjennomgangstemaet hele tiden var «retur til Zion», gjorde bare ganske få jøder alvor av dette.

På 1800-tallet prøvde flere prominente jøder å overbevise sine trosfeller om å gjøre alvor av drømmen. Men de snakket stort sett for døve ører frem til europeisk jødehat og særlig bølger av voldelige overgrep i Russland skapte frykt for fremtiden.

Jødene strømmet til Palestina etter første verdenskrig

Zionistbevegelsen oppsto i 1890-årene og fikk i gang den organiserte utvandringen til Palestina. Det kom en liten, men jevnt voksende strøm av jøder, men etter første verdenskrig ble den til en flodbølge. For Storbritannia vant kontroll over Palestina, og en utsending fra London ga jødene løfte om et hjemland der forfedrene deres hadde levd.

Tusenvis av emigranter pakket alt de eide og dro av sted, og da staten Israel ble proklamert i 1948, fantes det en jødisk befolkning på over 600 000 i området. Innvandring og folkevekst har nå økt antall jøder i Israel til seks millioner.