Shutterstock

35.000 gjenstander fra indianere

Et motorveiprosjekt i Canada har blitt satt på vent fordi en minst 400 år gammel indianerboplass har dukket opp av jorden.

I forbindelse med arbeidet på en motorvei i Ontario i det sørøstlige Canada har rester etter en gammel indianer-boplass dukket opp av bakken.

Boplassen har tilhørt indianere fra den såkalte Irokeser-føderasjonen, som er en sammenslutning av flere grupper av indianerstammer i det nord-østlige Nord-Amerika.

Stedet har vist seg å være et rent slaraffenland for enhver med interesse for irokesernes historie.

© Luke Schulz/KitchenerToday

Pandemien setter begrensninger

Arkeologene må jobbe i skift for å etterleve de lokale COVID-19-restriksjonene.

© Luke Schulz/KitchenerToday

Sikt brukes i arbeidet

For å sikre at ingen gjenstander blir oversett, må arkeologene sikte jorden på funnstedet.

© Luke Schulz/KitchenerToday

Potteskår i hopetall

Mange av artefaktene er rester av ødelagte bruksgjenstander – blant annet potteskår.

Forsteinet mat gir kunnskap om indianernes kost

Siden utgravningene startet i juli 2020, har forskerne funnet intet mindre enn 35.000 gjenstander av historisk betydning på stedet.

Funnene inkluderer bl.a. spor etter langhus, keramikk, steinredskaper, prosjektiler, dyreknokler og forsteinede matvarer som bønner og mais.

Forskerne anslår – basert på dateringen av de funne objektene – at området må ha vært bebodd i årene fra ca. 1300 til 1600.