Chiquihuite-hulen (uttales Tji-ki-wi-t) ble gravd ut med hjelp fra et team danske arkeologer.

© Devlin A. Gandy

Amerika ble befolket 15.000 år tidligere enn før antatt

Steinredskaper funnet i en meksikansk hule knuser alle tidligere teorier om når Amerikas urbefolkning innvandret.

Inntil for noen få år siden mente historikerne at Nord-Amerika var det siste av Jordens kontinenter som ble befolket og at det skjedde for bare 14-15.000 år siden.

Men teorien har vært under angrep, og ny, sensasjonell forskning med skandinavisk deltakelse føyer 15.000 år til dette. Innvandringen fant sted for minst 30.000 år siden. Det hevder forskere som har deltatt i en utgravning 350 km sør for Mexico City.

I den såkalte Chiquihuite-hulen er det funnet 1900 menneskeskapte steinredskaper som kniver, pilspisser og skraper til rengjøring av dyrehuder.

Et av de skarpslipte steinredskapene fra hulen.

© Ciprian Ardelean

Amerikas eldste steinredskaper

“Disse arkeologiske funnene er de eldste som hittil er gjort i Amerika. De steinalderredskapene som er funnet, er også av en type som er unik i Amerika”, sier Ciprian F. Ardelean, professor ved det meksikanske universitetet Universidad Autónoma de Zacatecas.

I samme jordlag fant forskerne tallrike rester av jegernes bytte, f.eks. svartbjørner, og ved hjelp av DNA-analyser kunne knoklene deres dateres til å ha levd for 30.000 år siden.

Spydspiss, øksehode eller kjøkkenredskap? I løpet av de kommende månedene skal analyser av funnene vise hva de 1900 steinredskapene ble brukt til.

© Ciprian Ardelean

Ukjent folk bodde i hulen

Hvem jegerne var, vet forskerne ennå ikke. En av deltakerne i Chiquihuite-prosjektet, evolusjonsbiologen Eske Willerslev fra Københavns Universitet, forteller:

“Selv om vi lette svært grundig etter menneskelig DNA i de prøvene vi tok, var det ingen DNA-spor etter mennesker. Men de kan fremdeles dukke opp - for vi har slett ikke rukket å analysere de mange hundre prøvene ennå.”

Danskene har kastet en håndgranat

Willerslev er godt tilfreds med de foreløbige resultatene

“Den artikkelen vi har fått trykt i Nature, er en vitenskapelig håndgranat. Det at den flytter tidspunktet for den første innvandringen til Amerika markant bakover i tid, vil garantert føre til opphetet debatt.”