Man fiskar med spjut

Amerikas forfulgte folk

Siden Columbus oppdaget Amerika har indianerne stått i fare for å bli helt utryddet. De opprinnelige amerikanerne har gjennom historien måttet kjempe en heroisk kamp for å bevare sin kultur og sine tradisjoner.

Siden Columbus oppdaget Amerika har indianerne stått i fare for å bli helt utryddet. De opprinnelige amerikanerne har gjennom historien måttet kjempe en heroisk kamp for å bevare sin kultur og sine tradisjoner.

Media drum. Farvelagt foto.