© National Geographic/Alamy/IBL

Bygde indianerne i Nord-Amerika byer?

Hadde indianerne i Nord-Amerika bygd byer før europeernes kolonisering av kontinentet?

8. oktober 2017 av Björn Lundberg

SVAR Da europeerne nådde Amerika rundt år 1500, var det mektige sivilisasjoner i Sør- og Mellom-Amerika, men få større samfunn nord for dagens Mexico. Én viktig forklaring på dette, var at den nordamerikanske befolkningen hovedsakelig levde som jegere og samlere og derfor ikke bosatte seg i byer.

Som størst på 1100-tallet

Det hadde imidlertid vært byer i Nord-Amerika tidligere. Den jordbruksbaserte såkalte Mississippikulturen var et eksempel på det. Det var få spor av den da europeerne nådde området, men i traktene rundt dagens Saint Louis hadde det tidligere vært en by kjent som Cahokia. Den største jordhaugen her måler 300 x 240 meter og var prydet av en 15 meter høy bygning, noe som vitner om et mektig samfunn. Byen nådde sin største utstrekning på 1100-tallet, da den var et økonomisk og kulturelt senter med ca. 10 000 til 20 000 innbyggere – omtrent samme størrelse som den tidens London.

BLE HJULET OPPFUNNET FLERE GANGER?

En eller annen gang før 1300 ble Cahokia forvandlet til en spøkelsesby. Årsaken er ikke kjent, men krig, sykdom, flom og klimaendringer – eller en kombinasjon av dette – har vært nevnt som mulige forklaringer. 

Kanskje du er interessert i