Bygde indianerne i Nord-Amerika byer?

Hadde indianerne i Nord-Amerika bygd byer før europeernes kolonisering av kontinentet?

© National Geographic/Alamy/IBL

SVAR Da europeerne nådde Amerika rundt år 1500, var det mektige sivilisasjoner i Sør- og Mellom-Amerika, men få større samfunn nord for dagens Mexico. Én viktig forklaring på dette, var at den nordamerikanske befolkningen hovedsakelig levde som jegere og samlere og derfor ikke bosatte seg i byer.

Som størst på 1100-tallet

Det hadde imidlertid vært byer i Nord-Amerika tidligere. Den jordbruksbaserte såkalte Mississippikulturen var et eksempel på det. Det var få spor av den da europeerne nådde området, men i traktene rundt dagens Saint Louis hadde det tidligere vært en by kjent som Cahokia. Den største jordhaugen her måler 300 x 240 meter og var prydet av en 15 meter høy bygning, noe som vitner om et mektig samfunn. Byen nådde sin største utstrekning på 1100-tallet, da den var et økonomisk og kulturelt senter med ca. 10 000 til 20 000 innbyggere – omtrent samme størrelse som den tidens London.

En eller annen gang før 1300 ble Cahokia forvandlet til en spøkelsesby. Årsaken er ikke kjent, men krig, sykdom, flom og klimaendringer – eller en kombinasjon av dette – har vært nevnt som mulige forklaringer.