Nazcalinjene er et så populært turistmål at de har blitt plassert på World Monuments Funds liste over truet kulturarv.

© Shutterstock

De gåtefulle Nazcalinjene er kanskje tydet

Flere års forskning har avslørt at mange av formene forestiller ­eksotiske fugler som bare finnes langt fra stedet der linjene er tegnet.

28. juni 2019 av Bue Kindtler-Nielsen

Siden de ble oppdaget av vitenskapen i 1926 har de enorme Nazcalinjene i Peru vært et mysterium ingen har klart å finne ut av. 

De opp mot én km lange tegningene i sanden – kalt geoglyffer – ble laget av nazca-indianerne mellom 500 ­f.Kr. og 500 e.Kr. og forestiller primært dyr, men også geometriske former.

Nøyaktig hvilke dyr det var snakk om har det dog ikke vært mulig å klarlegge – før nå. 

Var en spesiell form for kolibri

En gruppe japanske forskere under ledelse av zoologisk arkeolog Masaki Eda har undersøkt 16 av geoglyffene som er ment å forestille fugler og sammenlignet dem med nøyaktige gjengivelser av mer enn 2000 forskjellige fuglearter som lever i Peru og omegn i dag.

“Fram til nå har fuglene i disse geoglyffene blitt identifisert basert på generelle betraktninger og enkelttrekk i hver fugl”, forteller Eda.

Forskerne har bl.a. fastslått at én forestilte en eremittkolibri, en liten fugl som lever i Perus nordlige skoger. En annen var en pelikan, som lever nær kysten. Begge disse er fraværende i Perus sørlige ørkenlandskap hvor Nazcalinjene ble laget.

Dyrene levde langt unna

Ifølge den japanske forskergruppa tyder resultatene på at nazca-indianerne ikke var interessert i å avbilde de lokale dyrene, men eksotiske dyr som indianerne støtte på under ekspedisjoner utenfor deres område.

Hvorfor nazca-indianerne overhodet tegnet i sanden er stadig uvisst. Men som Eda understreker:

“Hvis de eksotiske fuglene ikke var viktige for dem, ville de ikke ha laget geoglyffer av dem”.

Linjene kan ha vært ­hjelpemidler for indianernes astronomer. 

© Getty Images

Det er mange teorier om linjene

  • Mystikken rundt Nazcalinjene har skapt grobunn for et vell av teorier. I 2016 kom det fram at en rekke spiralformede hull tett på linjene fungerte som et viktig vanningssystem, og noen forskere mener at linjene også har en forbindelse til vann.
  • Andre forskere mener at formene er forbundet med stjernetegn, og at linjene ble brukt astronomisk til f.eks. å fastslå hvor solen sto opp.
  • I 1968 skrev forfatteren Erich von Däniken at linjene var blitt laget med hjelp av romvesener. Teorien har vært populær helt siden dengang men har ikke noe vitenskapelig grunnlag.  

Kanskje du er interessert i