PRINT COLLECTOR/GETTY IMAGES

Hva skjedde med mayaenes bøker?

Mayaene produserte tusenvis av bøker fylt med komplekse tekster om astronomi, medisin, religion og krig, men bare fire har overlevd til våre dager.

På toppen av sin storhetstid i 250-900 e.Kr. hadde mayakulturen i Mellom-Amerika stor kunnskap om bl.a. matematikk, astronomi og arkitektur som ble samlet i bøker laget av tynn bark – såkalte kodekser.

Historikerne mener at mayaene må ha fremstilt tusenvis av bøker, men bare tre har overlevd til våre dager – noe som især skyldes de spanske conquistadorene.

“De inneholdt ikke annet enn overtro og djevelske løgner, så vi brente alt sammen.” Diego de Landa, spansk biskop.

Da de kom til den nye verden på 1500-tallet, hadde Mayariket for lengst kollapset, og mayaene bodde i landsbyer i stedet for forfedrenes storbyer.

Men det hindret ikke spanjolene i å betrakte mayaene som hedninger og skriftene deres som gudløshet som måtte brennes.

“De inneholdt ikke annet enn overtro og djevelske løgner, så vi brente alt sammen”, skrev den spanske biskopen Diego de Landa i 1550-årene.

VIDEO – Mayaenes skrifter vitner om vold og krig:

Video

Heldigvis overså spanjolene tre kodekser som har gitt viktig kunnskap om mayaenes samfunn.

Bøkene som overlevde, beskriver bl.a. astronomiske observasjoner, medisin, religiøse ritualer og kunnskap om dyr, planter og landbruk. Kodeksene har blitt datert til 1100-tallet, men er nok kopier av eldre skrifter.

I 1965 dukket en ny kodeks opp i Mexico hvor bare 11 sider hadde overlevd. Det var lenge tvil om dens ekthet, men i dag regner forskere flest den på linje med de andre.