Von Bern/Wikimedia

Hvordan fikk indianerne sine navn?

Indianerne skiftet navn underveis i livet – og hadde også et spesielt navn som måtte holdes hemmelig.

De nordamerikanske prærieindianerne skiftet navn flere ganger i løpet av livet. Tradisjonene for navneendring varierte fra stamme til stamme, men vanligvis fikk et barn et midlertidig navn som ble skiftet ut da han eller hun nådde voksen alder.

I tillegg hadde noen indianere også et kallenavn som ble brukt til daglig, og et rituelt tilnavn som bare var kjent av personen selv og en sjaman.

De nye navnene sprang ut fra indianernes personlighet, nye livserfaringer eller spesielle handlinger som skilte personen fra andre – for eksempel hvis en ung mann viste seg å være en dyktig jeger.

Navnene var derfor nært knyttet til personlig utvikling og ble gitt av stammen som en slags æresbevisning som en indianer måtte gjøre seg fortjent til. Selve navneendringen fant sted under en storslått seremoni som markerte at indianeren gikk fra en livsfase til den neste.

Sitting Bulls navn er en hyllest til hans store mot og besluttsomhet.

© David F. Barry, Photographer, Bismarck, Dakota Territory

Blant de mest kjente indianernavnene er Sitting Bull (Sittende okse, red.). Høvdingen ble kalt Jumping Badger (Hoppende grevling) ved fødselen og fikk senere i barndommen kallenavnet Slow fordi han var et forsiktig og veloverveid barn.

Som 14-åring deltok han i et angrep på en annen stamme og utviste stort mot og besluttsomhet. Han fikk deretter navnet Sitting Bull for å markere at han var som en fryktløs og fjellstø bisonokse som aldri ga seg.