Granger/Imageselect
Frederic Remingtons tegning av lakotaindianere under åndedans.

Indianerdans utløste massakre ved Wounded Knee

På slutten av 1800-tallet praktiserte siouxindianerne en ny åndedans. Hensikten var å vinne tilbake prærien fra de hvite. Amerikanerne tolket det som en krigserklæring og ga gjensvar ved Wounded Knee. Her får du det fulle innblikket i massakren som på brutalt vis endte indianerkrigene og fortsatt er et åpent sår i USA.

Massakren ved Wounded Knee regnes ofte som slutten på USAs indianerkriger.

I virkeligheten var det mer en nedslakting enn et slag i en krig.

Her er hele prosessen og oversikten over de mange misforståelsene og de bevisste feiltolkningene som førte til tragedien.

Medisinmannen Yellow Birds stemme runget ut over den snødekte prærien:

«Vær ikke redde, men la hjertet være sterkt. Mange soldater har omringet oss med mange kuler, men jeg er overbevist om at kulene deres ikke biter på oss.»

Yellow Bird befant seg i nærheten av bekken Wounded Knee i indianerreservatet Pine Ridge sammen med 350 lakotaindianere som var en del av siouxfolket. Det var den 29. desember 1890 og en bitende kald vintermorgen.

Kvelden før hadde 500 soldater fra den amerikanske hærens 7. kavaleriregiment under ledelse av oberstløytnant James W. Forsyth stoppet indianernes vandring. På ordre fra USAs regjering hadde Forsyth fått i oppdrag å snuse opp og slå ned på alt som kunne minne om en indiansk oppstand.

Wounded Knee museum.

Museum ved Wounded Knee reist like ved massegrav for lakotaindianere som ble drept 29. desember 1890. Det var i dette lett kuperte terrenget massakren fant sted.

© Shutterstock

Soldatene hadde gått i gang med å undersøke tipiene for våpen da Yellow Bird begynte talen sin.

Medisinmannen fryktet ikke den hvite manns våpen. Som mange andre siouxindianere trodde Yellow Bird nemlig at en spesiell åndedans gjorde at fiendens kuler ikke bet på indianerne.

Yellow Bird kastet en håndfull jord opp i luften og begynte sin dans i snøen. Snart sluttet flere indianere seg til åndedansen, og dette gjorde soldatene nervøse. De oppfattet den rituelle dansen som en krigserklæring.

Situasjonen var spent da et geværskudd plutselig flerret den kalde vinterluften. Øyeblikk etter brøt helvete løs.

Soldatene skjøt vilt mot de forsvarsløse indianerne, som falt i bakken og farget snøen rød av blod.

Like ved et hvitt flagg som indianerne hadde reist for å markere at de kom med fred, falt en mor om med spedbarnet sitt i armene. Det intetanende barnet fortsatte å amme ved morens bryst også etter at livet hadde forlatt kroppen hennes.

For få bisonokser og for mye gull

Albert Bierstadt: «The Last of the Buffalo» fra 1888.

I 1890 var den amerikanske bisonen truet av utryddelse. Dette gjenspeiles tydelig i tittelen på den tysk-amerikanske maleren Albert Bierstadts maleri fra 1888: «The Last of the Buffalo».

© Shutterstock

Massakren ved Wounded Knee var det siste store væpnede slaget mellom USAs opprinnelige befolkning og de hvite kolonistene. Men det var langt fra det første.

Fra det amerikanske kontinentet ble oppdaget av Kristoffer Columbus i 1492 og frem til 1890 hadde antallet opprinnelige innbyggere i Nord-Amerika skrumpet inn fra 5 millioner til bare 248 000.

Svært mange mistet livet av de sykdommene som de hvite hadde med seg til «den nye verden». Noen ble drept under de mange slagene som ble utkjempet mellom kolonistene og de innfødte. Andre bukket under for hungersnød.

Den hvite manns masseutryddelse av bisonoksen ble spesielt ødeleggende. Bisonen hadde ikke bare forsynt indianerne med kjøtt, den ga også materialer til klær og telt.

Utryddelsen av bisonoksene skjøt fart i siste halvdel av 1800-tallet. Til slutt var det bare rundt 100 bisoner igjen i hele USA. På 1600-tallet hadde antallet ligget på minst 25 millioner.

I 1830 undertegnet president Andrew Jackson en lov om at alle indianere skulle flyttes til reservater vest for elven Mississippi. Mange nektet å gi slipp på sitt land, noe som førte til massemord på mange tusen innfødte.

Det var ikke uten grunn at den opprinnelige befolkningen ga Andrew Jackson tilnavnet «Skarpe kniv».

Tre århundrers indianerkriger

General Custer lider nederlag ved Little Bighorn.

Oberstløytnant Custer og hans ca. 250 menn ble utslettet av nesten 3000 indianere ved Little Bighorn.

© Historical/Getty Images

Massakren ved Wounded Knee var den siste store væpnede konflikten mellom den opprinnelige amerikanske befolkningen og de hvite innflytterne. I nesten tre hundre år kjempet indianerne under ledelse av krigerhøvdinger som Crazy Horse og Sitting Bull mot den hvite overmakten.

I det første århundret etter oppdagelsen av Nord-Amerika levde indianerne og nybyggerne fra Europa i relativt rolig sameksistens.

Opp gjennom 1600-tallet var det en massiv utvandring fra spesielt England og Frankrike til Amerika. Innflytterne utvidet sine områder inn på indianernes enemerker, noe som naturlig nok skapte konflikter mellom kolonistene og indianerstammene.

Det ble utkjempet mange kriger mellom indianerne og de engelske og franske kolonistene opp gjennom 1600-tallet og frem til USAs seier i uavhengighetskrigen i 1783. På det tidspunktet levde det ca. 2,8 millioner hvite kolonister i amerikanernes nå forente stater.

Etter USAs uavhengighet strømmet millioner av europeere til Amerika med drømmer om jord og et bedre liv.

Spesielt etter oppdagelsen av gull i California i 1848 vokste tilstrømningen av skruppelløse lykkejegere som pinte ut indianernes jord og drev dem fra deres hjem.

Krigerhøvdinger som Crazy Horse, Sitting Bull og Red Cloud førte mange geriljakamper mot amerikanerne opp gjennom siste halvdel av 1800-tallet.

Indianerne benyttet seg som regel av bakholdsangrep og hadde sjelden erklærte militære mål. De ville bare beholde jorden sin i fred og leve sitt liv uten provokasjoner fra hvite inntrengere.

Indianernes hevn

Da det ble funnet gull i California i 1848, strømmet mennesker fra hele USA og deler av Europa til området for å prøve lykken.

Hvert gullfunn betydde at det vokste frem en gullgraverby. De mange nye tilflytterne fikk store følger for indianernes levesett.

Omlegging av elveløp i California på grunn av gullgraving.

Nord-Amerikas opprinnelige befolkning kunne ikke tolke nybyggernes gulljakt som annet enn et overgrep mot deres land. Her er det en kalifornisk elv som ble lagt om på 1850-tallet slik at skattene i elveleiet kom til syne.

© Public domain

Fjell ble sprengt, jorden endevendt og bekker ødelagt i jakten på gull, noe som reduserte indianernes mulighet for å skaffe seg mat ved hjelp av jakt, jordbruk og fiske.

Men de opprinnelige folkene lot seg ikke kue uten kamp, og i 1876 kom hevnen. Under Crazy Horse og Sitting Bull rystet indianerne USA ved å knuse oberstløytnant Custer og hans menn i slaget ved Little Bighorn. Ikke en eneste amerikansk soldat overlevde.

Sitting Bull hadde blitt utnevnt til leder for alle siouxene i 1869. De mange stammene deres holdt til i området mellom Minnesota og foten av Rocky Mountains.

«Jeg hater alle hvite menn. De er tyver og løgnere. De har tatt fra oss landet vårt og gjort oss til utstøtte», sa Sitting Bull om fiendene sine.

Men etter ydmykelsen ved Little Bighorn gikk hatet også den andre veien. Det fikk Sitting Bull føle da det lokale reservatpolitiet arresterte ham i reservatet Standing Rock den 15. desember 1890. Tiltalen? At han hadde latt folket sitt utføre åndedansen.

Åndedans beskyttet mot fiendens kuler

Åndedans fremført av lakotaindianere på reservatet Pine Ridge.

Maleren Frederic Remington kom til Pine Ridge-reservatet rett etter massakren ved Wounded Knee. Men de bildene av åndedansere han laget for Harper’s Magazine i New York, forteller ingenting om nedslaktingen av lakotaindianerne. Indianerne hadde også tapt krigen om sannheten.

© Public domain

Åndedansen var et utslag av en religiøs vekkelsesbevegelse som vant gehør blant siouxindianerne fra 1870-årene av.

Rundt 4000 av de i alt 18 000 siouxindianerne som bodde i Nord-Amerika på denne tiden, praktiserte den nye religionen.

Formålet med den spesielle åndedansen var å vekke avdøde krigere til live igjen slik at de kunne komme de hardt pressede indianerne til unnsetning.

Sammen skulle de tilintetgjøre de hvite og gi indianerne prærien og bisonen tilbake.

Den amerikanske regjeringen fryktet at indianernes åndedansbevegelse ville føre til opptøyer, og mange hvite så på dansen som en åpen krigserklæring.

Pressen pisket opp befolkningens frykt ved å skrive om opptøyer utført av «blodtørstige barbarer» enda de påståtte grusomhetene aldri hadde funnet sted.

Den 13. november 1890 sendte president Benjamin Harrison en tredjedel av USAs samlede hær inn i siouxreservatene for å stoppe «enhver oppstand som utgjør en trussel mot kolonistenes liv og hjem».

Spotted Elk og Sitting Bull.

To av hovedpersonene i hendelsene som førte til massakren. Til venstre Spotted Elk (også kalt Big Foot), som var høvdingen for lakotastammen som ble desimert ved Wounded Knee. Til høyre den legendariske siouxhøvdingen Sitting Bull, som ble skutt 14 dager før massakren mens han gjorde motstand mot en pågripelse.

© Public domain & Shutterstock

Utstyrt med dette mandatet vekket reservatets politifolk (indianske agenter innleid av de amerikanske myndighetene) den 59 år gamle Sitting Bull i hans hjem tidlig om morgenen den 15. desember 1890. Han skulle pågripes og siktes for å ha oppildnet folket sitt til oppstand.

Under pågripelsen protesterte siouxhøvdingens folk voldsomt mot politiets behandling, og en av politibetjentene skjøt og drepte Sitting Bull under tumultene.

Drapet av siouxenes øverste leder sendte sjokkbølger gjennom indianerreservatene, og omtrent 200 av Sitting Bulls tilhengere flyktet inn i reservatet Cheyenne River for å slutte seg til høvdingen Spotted Elk.

Spotted Elk var høvding for en stamme av det såkalte minneconjoufolket – en av i alt syv undergrupper av de amerikanske siouxindianerne.

Av frykt for at en lignende skjebne skulle innhente ham, trakk siouxhøvdingen Spotted Elk opp teltpluggene og satte av sted med folket sitt i retning indianerreservatet Pine Ridge, ca. 320 km sør for Cheyenne River.

Her skulle Spotted Elk etter planen treffe en annen siouxhøvding ved navn Red Cloud og drøfte hvordan de kunne få stoppet den amerikanske regjeringens klappjakt på folket deres.

Men Spotted Elk og hans folk kom aldri så langt.

Soldater skjøt kvinner og barn

Hotchkiss-revolverkanon brukt ved Wounded Knee.

Amerikanske soldater og indianske speidere rundt en Hotchkiss-kanon som pumpet prosjektiler ned over indianerne ved Wounded Knee.

© Public domain/Library of Congress

Det er uklart hvem som løsnet det første skuddet ved Wounded Knee.

De hvite soldatene hevdet at det var de innfødte. Indianerne på sin side fastholdt at det var en av general Forsyths soldater som skjøt først.

Det man med sikkerhet vet, er at skuddet fikk den allerede spente stemningen mellom de hvite soldatene og siouxene til å eksplodere.

Soldatene skjøt vilt mot ubevæpnede indianere. Kvinner og barn forsøkte fortvilet å rømme, men de ble truffet av hærens kuleregn. Kanoner med høy kaliber var stilt opp på en ås over leiren og bidro til at trefningen ble et blodbad.

Blant de få overlevende var den 13 år gamle jenta Alice Ghost Horse, som klarte å komme seg i dekning i en kløft. Begge foreldrene hennes ble drept.

«To kavaleriregimenter kom ridende ned mot oss og skjøt mot alt som beveget seg. Geværilden var øredøvende, og folket mitt skrek etter barna sine», mintes hun flere år senere.

Massemordere ble hedret med medaljer

Siouxindianerne måtte skyte en hvit pil etter en rettferdig rettssak mot soldatene som massakrerte deres landsmenn ved Wounded Knee i 1890. I stedet for fengsel fikk morderne æresmedaljer for sin heroiske innsats.

Oberst James Alexander Forsyth.
© Public domain

Oberstløytnant Forsyth løy under ed

Forfremmet

Ved en høring rett etter massakren ble oberstløytnant Forsyth fritatt for tjeneste, selv om han påsto at han hadde fått direkte ordre om å drepe siouxindianerne ved Wounded Knee. Men Forsyth var snart tilbake i tjenesten, og han ble senere forfremmet til generalløytnant. Etter å ha undersøkt hendelsen ved Wounded Knee valgte det offisielle USA med presidenten og forsvarsdepartementet i spissen å bagatellisere massakren som «et uhell».

Amerikanske soldater ved en massegrav ved Wounded Knee.
© Public domain

20 soldater fikk æresmedaljer

Dekorert

Den amerikanske kongressen ga 20 av soldatene en æresmedalje for innsatsen under «slaget» ved Wounded Knee. Medaljen er den høyeste utmerkelsen en soldat kan oppnå i det amerikanske militæret. På bildet blir en massegrav fylt med stivfrosne lik i dagene etter massakren. Det var først og fremst sivile som tok seg av denne oppgaven.

Tre overlevende brødre fra Wounded Knee.
© Public domain

Kampen for rettferdighet raser stadig

Overlevende

I 1990 ba den amerikanske Kongressen offisielt om unnskyldning for massakren ved Wounded Knee. I 2019 behandlet Representantenes hus et lovforslag om å trekke tilbake æresmedaljene som de 20 soldatene hadde mottatt. Lovforslaget ble ikke vedtatt, men kampen for å vaske vekk skamflekken pågår fortsatt. Tre lakota-brødre drev en aktiv kamp for oppreisning gjennom flere tiår. På få minutter hadde de mistet både foreldrene og tre søsken ved Wounded Knee.

«Et folks drøm døde der»

Massakren var over på noen minutter. Kvinner, barn og menn lå spredt utover det golde vinterlandskapet mens blodet fosset ut av kroppen. I alt 153 siouxer var drept, deriblant høvdingen Spotted Elk, som lå forvridd i snøen.

Den døde Spotted Elk.

Under to dagers utmattende reise over den snødekte amerikanske prærien hadde siouxhøvdingen Spotted Elk pådratt seg en alvorlig lungebetennelse, så han ble et av ofrene for massakren.

© Wikimedia Commons

Mange flere døde av sår eller sult i den bitende kulden i dagene som fulgte. Et anslag går ut på at 300 av de i alt 350 siouxindianerne i leiren døde ved Wounded Knee.

De hvite soldatenes tapstall var mye lavere: 25 døde, og 39 ble såret under kampen – de fleste hadde blitt truffet av sine egnes forvillede kuler.

Etter massakren ga general Forsyth sine menn ordre om å gjennomsøke området etter levende indianere og deretter kaste dem opp på kavaleriets hestevogner.

Noen timer etter at kavaleriregimentet red bort fra åstedet, ankom siouxindianeren Black Elk til Wounded Knee.

I boken «Black Elk Speaks» fra 1932 fortalte den aldrende indianeren om det forferdelige synet som møtte ham:

«Jeg kan fortsatt se de nedslaktede kvinnene og barna ligge spredt ut over den krokete ravinen med samme klarhet som da jeg så dem med mine unge øyne. Og jeg kan se at noe annet også døde der i den blodige gjørmen. En folks drøm døde der. Det var en vakker drøm.»

Okkupasjonen av Wounded Knee i 1973

Innfødt amerikaner ved okkupasjonen av Wounded Knee i 1973.

Den innfødte amerikaneren Oscar Bear Runner med skarpladd gevær under okkupasjonen av Wounded Knee i 1973.

© Bettmann/Getty Images

I 1973, da 200 siouxindianere okkuperte området der massakren på deres forfedre hadde funnet sted hundre år tidligere, ble Wounded Knee nok en gang rammen for et dramatisk oppgjør mellom den opprinnelige befolkningen og de hvite.

Den 27. februar okkuperte ca. 200 siouxindianere fra den militante bevegelsen American Indian Movement (AIM) Wounded Knee.

AIM kjempet for de innfødtes rettigheter i USA. De hadde to mål med okkupasjonen: På den ene siden skulle den korrupte reservatformannen Richard Wilson tvinges til å gå av, og på den annen side skulle den amerikanske regjeringen tvinges til å etterleve de traktatene den hadde inngått med indianerstammene på 1800-tallet, og som de hadde brutt stadig vekk siden den gang.

Etter 71 dager fikk siouxindianerne viljen sin. Beleiringen ble opphevet til gjengjeld for løfter om forhandlinger. På det tidspunktet var to indianere og en FBI-agent drept etter skuddvekslinger mellom aktivister og myndigheter.

Nesten vanen tro levde Kongressen i Washington ikke opp til løftet om å overholde de gamle traktatene. Opp gjennom 1970-tallet fortsatte AIM sin kamp, men den opprinnelige gruppen gikk i oppløsning i 1978, da alle de mest fremtredende medlemmene hadde havnet i fengsel.