Florida Museum/ illustration: Merald Clark
Caluso indianere florida

Indianere bygget imperium på fisk og østers

Ny forskning viser at Floridas indianere fant en genial metode til å skaffe mat nok til å skape et mektig rike uten landbruk.

Enorme basseng bygget av millioner av østersskjell og med plass til tusener av fisk kan ifølge en ny undersøkelse forklare hvordan Floridas calusa-indianere klarte å bygge opp et mektig rike for 700 år siden.

I motsetning til mayaene, aztekerne og inkaene, som baserte sine riker på landbruksproduksjon, så levde calusa-indianerne primært av fiske og jakt.

“Det har lenge vært antatt at samfunn som var avhengige av fiske og jakt, var mindre avanserte,” forklarer William Marquardt fra Floridas naturhistoriske museum i en pressemelding.

Caluso indianere florida

Når indianerne drev fisken inn i bassengene, holdt den seg fersk til den skulle spises.

© Florida Museum/ illustration: Merald Clark

Imperier må ha matoverskudd

Ikke desto mindre klarte calusa-indianerne å bygge opp et rike med store bygninger og en slagkraftig hær.

Forskerne har lenge undret seg over hvordan de fikk matoverskudd nok til det.

Ifølge Marquardt, som står bak oppdagelsen sammen med andre forskere, undersøkte de to kunstige fiskebassenger på øya Mound Key ved utløpet av elven Estero. Her lå rikets hovedstad, Calos.

Det største av de rektangulære bassengene, som begge ligger ut til en stor kanal, dekker over 3300 m2. Det tilsvarer nesten fem fotballbaner.

Fisk indianere multe

Fiskeskjell funnet i bassengene viser at indianerne var ute etter multer, sild og havkarusser, som alle er kjennetegnet ved at de svømmer i store stimer.

© Florida Museum, photo by Zachary Randall

Fisk holdt seg fersk

Bassengenes fundament består av østersskjell, og rundt bassenget ligger en 0,9 m høy voll, også av østersskjell.

Ifølge forskerne har bassengene åpninger ut mot kanalen så indianerne kunne drive fisken inn i bassengene og deretter stenge dem av med nett.

Palads indianere florida

Fiskebassengene gjorde det mulig for indianerne å bygge et palass på øya Mound Key. Palasset hadde plass til 2000 mennesker og lå på en 10 m høy plattform av østersskjell.

© Florida Museum, illustration:Merald Clark

Forskerne mener at bassengene har fungert som en slags innhengning der fisken har holdt seg fersk til den ble fanget og tilberedt.

Karbon 14-analyser viser at bassengene stammer fra mellom år 1300 og 1400, da indianerne bl.a. bygget et enormt palass med plass til 2000 mennesker.

Ifølge forskerne var det calusa-indianernes evne til å omforme landskapet i deres favør som gjorde det mulig for dem å bygge et imperium med cirka 20.000 innbyggere og vidstrakte handelsruter.