Teddy Seguin, Université libre de Bruxelles & Shutterstock

Inka-funn kan skjule blodig hemmelighet

En gammel steinbeholder funnet på bunnen av Titicacasjøen inneholder ofringer til inkaenes guder.

Et forskerteam offentliggjorde nylig funnet av en intakt steinbeholder fra Titicaca-sjøen i Sør-Amerika.

Etter all sannsynlighet ble den senket i sjøen av inkaer som en offergave – en praksis som er kjent fra spanske opptegnelser fra 1500-tallet som beskriver hvordan inkaene forsøkte å sikre seg gudenes velvilje.

Inne i beholderen, som var forseglet med en steinpropp, fant forskerne to små gjenstander:

En 2,8 cm høy lama-figur formet av et muslingskall og et miniatyr gullarmbånd på 2,5 cm. som minner om dem som medlemmer av inkaenes overklasse gikk med.

Sensasjonelt funn i Titicacasjøen

Inkaene ofret til gudene sine for å holde dem i godt humør. Ofte finner forskerne kun ikke-komplette rester etter disse ofringene, men et forskerteam har gjort et oppsiktsvekkende funn i en sør-amerikansk sjø.

© Teddy Seguin, Université libre de Bruxelles

Beholder funnet under vannet

På bunnen av Titicacasjøen har en gruppe forskere funnet en steinbeholder som ble brukt i forbindelse med en ofring.

© Teddy Seguin, Université libre de Bruxelles

Godt bevart inka-klenodium

Steinbeholderen er 40 cm lang og 30 cm bred og er den best bevarte av det slaget som forskerne har funnet så langt.

© Teddy Seguin, Université libre de Bruxelles

Ofringer i mini-størrelse

I beholderen fant forskerne to fint bearbeidede gjenstander: En miniatyr-lama og et miniatyr-armbånd.

Barn og dyr ble ofret til gudene

Lignende ofringer er kjent fra andre steder i Inkariket. Arkeologene tror at gavene ble gitt til gudene som takk når tilværelsen var god.

Forskerne påpeker at beholderen fra Titicaca opprinnelig også kan ha hatt et mer makabert innhold: Blodet fra ofrede småbarn.

Formodningen bygger på en beretning fra augustinermunken Alonso Ramos Gavilán, som levde på 1600-tallet: “Blodet fra barn og dyr ble plassert i steinbeholderne og senket ned i vannet fra rafter ved hjelp av rep”.

Arkeologene anser det for sannsynlig at det kan ha vært blod i beholderen som er funnet, og de regner med at “fremtidige analyser av restinnholdet (i beholderen, red.) vil kunne bekrefte antakelsen”, heter det i deres rapport om funnet.