Inka-funn kan skjule blodig hemmelighet

En gammel steinbeholder funnet på bunnen av Titicacasjøen inneholder ofringer til inkaenes guder.

En gammel steinbeholder funnet på bunnen av Titicacasjøen inneholder ofringer til inkaenes guder.

Teddy Seguin, Université libre de Bruxelles & Shutterstock

Et forskerteam offentliggjorde nylig funnet av en intakt steinbeholder fra Titicaca-sjøen i Sør-Amerika.

Etter all sannsynlighet ble den senket i sjøen av inkaer som en offergave – en praksis som er kjent fra spanske opptegnelser fra 1500-tallet som beskriver hvordan inkaene forsøkte å sikre seg gudenes velvilje.

Inne i beholderen, som var forseglet med en steinpropp, fant forskerne to små gjenstander:

En 2,8 cm høy lama-figur formet av et muslingskall og et miniatyr gullarmbånd på 2,5 cm. som minner om dem som medlemmer av inkaenes overklasse gikk med.

Inkaene ofret til gudene sine for å holde dem i godt humør. Ofte finner forskerne kun ikke-komplette rester etter disse ofringene, men et forskerteam har gjort et oppsiktsvekkende funn i en sør-amerikansk sjø.

© Teddy Seguin, Université libre de Bruxelles

Beholder funnet under vannet

På bunnen av Titicacasjøen har en gruppe forskere funnet en steinbeholder som ble brukt i forbindelse med en ofring.

© Teddy Seguin, Université libre de Bruxelles

Godt bevart inka-klenodium

Steinbeholderen er 40 cm lang og 30 cm bred og er den best bevarte av det slaget som forskerne har funnet så langt.

© Teddy Seguin, Université libre de Bruxelles

Ofringer i mini-størrelse

I beholderen fant forskerne to fint bearbeidede gjenstander: En miniatyr-lama og et miniatyr-armbånd.

Barn og dyr ble ofret til gudene

Lignende ofringer er kjent fra andre steder i Inkariket. Arkeologene tror at gavene ble gitt til gudene som takk når tilværelsen var god.

Forskerne påpeker at beholderen fra Titicaca opprinnelig også kan ha hatt et mer makabert innhold: Blodet fra ofrede småbarn.

Formodningen bygger på en beretning fra augustinermunken Alonso Ramos Gavilán, som levde på 1600-tallet: “Blodet fra barn og dyr ble plassert i steinbeholderne og senket ned i vannet fra rafter ved hjelp av rep”.

Arkeologene anser det for sannsynlig at det kan ha vært blod i beholderen som er funnet, og de regner med at “fremtidige analyser av restinnholdet (i beholderen, red.) vil kunne bekrefte antakelsen”, heter det i deres rapport om funnet.