Marco Vigato/ARX & Shutterstock
Kranier med ild og katolsk kirke

Katolsk kirke skjuler inngangen til underverdenen

Ifølge legenden skal spanske kolonister ha bygget en katolsk kirke på toppen av zapotek-indianernes gamle helligdom. Nå har arkeologer undersøkt påstanden ved hjelp av avansert bildeteknologi.

Ifølge lokale myter er alteret i en katolsk kirke sørøst for den meksikanske byen Oaxaca bygget rett over inngangen til zapotekernes underverden.

Zapotekernes kultur blomstret på 500-tallet f.Kr. og inspirerte aztekerne, som innlemmet dem i sitt rike.

I zapotekernes hovedstad Mitla beskrev spanske kolonister senere at zapotekerne hadde underjordiske grotter som de trodde var inngangen til dødsriket.

Ifølge spanjolene ofret sentralamerikanske indianere til gudene her.

Nå har arkeologer funnet det første beviset på at grottene eksisterer.

Radar avslører de dødes rike

Da arkeologene av sikkerhetshensyn ikke kunne grave under kirken og torget, måtte de ty til alternative metoder.

Georadar, elektrisk resistivitetstomografi og seismisk tomografi gjør det mulig å lage en 3D-modell ut fra målinger av elektromagnetiske og seismiske bølger når de passerer gjennom jordlagene.

Bildene avslørte tydelig flere rom i undergrunnen og en trapp som fører ned til dem.

«De nyoppdagede rommene og tunnelene stemmer nøyaktig overens med den gamle zapotek-troen og deres forestilling om underverdenen», forklarer Marco Vigato, grunnlegger av ARX Project, som har stått for skanningen av jordlagene.

«Det bekrefter kolonistenes beskrivelse av utførlige ritualer og seremonier som ble utført i Mitlas underjordiske kamre, som forbindes med dødekulten og forfedrene.»

Zapotekerne var bønder som primært bodde i store byer – hovedstaden var Monte Alban, mens kulturens religiøse sentrum lå i Mitla.

Her kommuniserte det tidlige folkeslaget med sine døde forfedre, som de trodde hadde dratt videre til en paradisisk underverden.

Radar-bilder av hulrom under kirke

Georadaren avslørte flere hulrom under kirken og et tilstøtende torg.

© Marco Vigato/ARX