Oregon State University
Indianere

Når begynte indianerne å ri på hester?

En ny studie viser at hester allerede spilte en stor rolle for indianerne før de første europeiske kolonistene ankom prærien. Hvordan de innfødte fikk tak i hestene sine, er imidlertid et mysterium.

Til nå har historikerne ment at de nordamerikanske prærieindianerne begynte å ri på hest først etter 1680, da indianerne i New Mexico fordrev de spanske kolonistene og fikk tak i hestene deres.

Men en ny, stor forskningsstudie viser at de innfødte red på hester mer enn et halvt århundre tidligere – altså flere tiår før de europeiske kolonistene overhodet hadde kommet til prærien.

I første omgang fikk et stort forskerteam med deltakelse fra 15 land identifisert 33 hesteskjeletter fra arkeologiske samlinger rundt om i USA, som med sikkerhet har tilhørt forskjellige indianerstammer

Det ble så foretatt blant annet karbon 14-datering og DNA-analyser av knoklene for å fastslå alderen og opprinnelsen – og resultatene viste at to av hestene hadde levd på begynnelsen av 1600-tallet.

Indianere

Hesten fikk raskt en viktig rolle i indianernes kultur etter at indianerne fikk tilgang til den på 1600-tallet.

© Oregon State University

Dyrene var født lokalt

Sammenligninger av DNA-et fra de avdøde hestene og moderne hester viste dessuten at hestene til indianerne var i slekt med hestene til de spanske kolonistene, men at de alle var født lokalt.

Hvordan prærieindianerne fikk tak i hestene er usikkert, men forskernes teori er at indianerne enten har kjøpt dyrene av spanjolene i det sørlige USA eller har temmet hester som kan ha stukket av fra kolonistene.

«All denne informasjonen er nå sammenfattet og forteller en større, bredere og dypere historie – en historie som de innfødte alltid har kjent til, men som aldri har vært anerkjent», sier historiker Jimmy Arterberry som har deltatt i studien.