D.F. Barry/Library of Congress, Shutterstock

Nordisk DNA-ekspert hjelper Sitting Bulls etterkommer

I årevis ble siouxindianeren Ernie LaPointe mobbet. Ingen trodde på at han var i familie med legendariske Sitting Bull. Men så ba han en nordisk superforsker om hjelp.

I flere tiår ble 73-årige Ernie LaPointe gjort til latter. Når han fortalte at han var i familie med indianerhøvdingen [Sitting Bull] (https://historienet.no/sivilisasjoner/nordamerikanske-indianere/nord-amerikas-ti-mektigste-indianerhovdinger) (1831-1890), lo folk hånlig og sa at han pyntet seg med lånte fjær. Nå viser dansk forskning at han hadde rett.

“Folk har vært skeptisk til slektskapet vårt så lenge jeg kan huske”, forklarer LaPointe.

I 2007 henvendte LaPointe seg derfor til Smithsonian-museet, som hadde en lokk av Sitting Bulls hår i samlingen sin. Den fikk han lov til å få en prøve fra, og så kontaktet LaPointe verdens ledende forsker innenfor DNA-forskning i slektskap, danske Eske Willerslev.

“LaPointe ba meg trekke ut DNA fra håret og sammenligne det med hans eget DNA for å bevise familieforbindelsen”, forklarer Willerslev, som leder Lundbeck Foundation GeoGenetics Centre på Københavns Universitet.

Ernie LaPointe (til venstre) og hans tippoldefar Sitting Bull (til høyre).

© Shane Balkowitsch, NARA

Mutasjoner avslører slektskap

Forskerteamet brukte 14 år på å utvikle en helt ny metode som gjør det mulig å følge spesielle mutasjoner blant mennesker i samme slekt.

“Med vår nye metode er det mulig å fastslå lengre slektledd ved hjelp av små mengder DNA”, forklarer Willerslev.

LaPointe har nå forskernes ord for at han er etterkommer av Crow Foot, som var sønn av Sitting Bull. Crow Foot døde under de samme tumultene som kostet hans far livet i Fort Buford, Dakota. LaPointe kan nå kalle seg for Sitting Bulls tippoldebarn.