Quiz: Geronimo

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8

Geronimo anses å være en del av det som ble kalt apasjekrigene fra 1849 til 1924. Hvorfor kalles de det?

Hva var det som utløste Geronimos personlige hat mot hvite kolonister?

Hvilken grunn hadde Geronimo til å erklære amerikanerne krig da hans territorium ble en del av USA?

Hvor stor del av den amerikanske hæren ble satt inn i jakten på Geronimo da den var på sitt mest intense?

Hva var Geronimo bevæpnet med da han overga seg etter å ha blitt jaget i 25 år?

Sent i livet ble Geronimo kristen, men hvorfor ble han ekskludert fra kirken?

På hvilken måte fikk han en slags kjendisstatus mens han satt fengslet de siste årene av sitt liv?

Hvordan ble navnet hans senere brukt i en helt annen sammenheng?

Kanskje du er interessert i