Hvilke typer idrett drev indianerne med?
Nordamerikanske indianere

Hvilke typer idrett drev indianerne med?

2 minutter

Hvordan gikk det med Geronimo?
Nordamerikanske indianere

Hvordan gikk det med Geronimo?

1 minutter

side 4 / 4