Nordsjøen skjulte neandertaler

En fossiljeger har fisket opp restene av en neandertaler fra bunnen av Nordsjøen. Funnet viser at området en gang fungerte som jaktområde for fortidsmennesket.

For første gang er de fysiske restene av en neandertaler oppdaget i Nordsjøen. Funnet ble gjort omtrent 15 km utenfor den nederlandske Zeeland-provinsen. En amatørpaleontolog gikk gjennom fangsten fra et trålhal langs havbunnen da han tilfeldigvis oppdaget et fragment av en hodeskalle. “Vi har ventet lenge på dette øyeblikket. Det er en svært betydningsfull oppdagelse,” sier professor Chris Stringer, ekspert på neandertalere ved naturhistorisk museum i London, som har deltatt i undersøkelsene så langt.
Det har ikke vært mulig å utføre karbon 14-analyser, fordi kvaliteten på beinfragmentet er for dårlig, men alt tyder på at kraniets eier levde for 40 000-100 000 år siden og var en ung, mannlig jeger. Isotop-analyser viser at den unge neandertaleren primært levde av kjøtt. For 60 000 år siden var ikke området havbunn, men daler og våtmark med elver og innsjøer. Store flokker av planteetende dyr levde i det frodige landskapet, som derfor var et yndet jaktområde for neandertalerne. Fiskere har tidligere fått neandertalerredskaper i trålen i Nordsjøen, og så sent som i fjor dukket det opp hele 28 steinøkser utenfor sørøstkysten av England.
Forskerne håper at funnet vil gjøre politikerne oppmerksomme på Nordsjøens arkeologiske verdi, slik at det blir lagt bedre til rette for arkeologiske undersøkelser av havbunnen. I dag er store områder avsatt til kommersielle formål som blant annet fiskeri.