Ministère des Affaires Culturelles Tunisie

Ofrede småbarn og gullmynter funnet i Karthago

De rike innbyggerne i oldtidsbyen og stormakten Karthago gjorde alt for å stå på god fot med de høyere makter. Derfor ofret de både gull og barn til gudene, ifølge arkeologiske utgravninger.

Ingen kunne undre seg over at innbyggerne i oldtidsbyen Karthago følte at gudene smilte til dem. Byen, som ligger i dagens Tunisia, ble grunnlagt for 2900 år siden og var i sin storhetstid en av de rikeste, mektigste og mest velstående byene i hele middelhavsområdet.

Men byens innbyggere var også gavmilde mot gudene.

Ifølge forskning utført av arkeologer og historikere som arbeider med et prosjekt under det tunisiske kulturdepartementet, ofret de både gull og sine egne barn.

Arkeologene gjorde funnet under utgravningen av Karthagos såkalte tophet, en grav- og offerplass som var i bruk fra ca. 700 f.Kr. til 146 f.Kr. Her dukket det bl.a. opp fem 2300 år gamle gullmynter.

De sjeldne og godt bevarte myntene er ca. 2,5 cm store og bærer et bilde av Tanita, en gudinne som sto for fruktbarhet og moderskap.

"Gullmyntene avspeiler Karthagos rikdom og bekrefter den kartagiske sivilisasjons verdi", skriver det tunisiske kulturdepartementet i en pressemelding.

Gull og urner med barn lå på samme offerplass.

Kathagos offerplass, eller tophet, ligger rett utenfor ruinene av den mektige oldtidsbyen, som ligger på kysten ved Tunisias hovedstad Tunis.

© Ministère des affaires culturelles -Tunisie

Gudinne preget i gull

Gullmyntene er så godt bevart at man fortsatt kan se bildet av gudinnen Tanita på myntenes overflate.

© Ministère des affaires culturelles -Tunisie

Offerplass med gravsteiner og steler

Gravsteiner og steler funnet på offerplassen bærer inskripsjoner som forteller at offeret er viet til Tanita og Hammon, Karthagos viktigste guder.

© Ministère des affaires culturelles -Tunisie

Barn skjult i urner

I urnene i Karthagos tophet har arkeologer funnet brente beinrester fra nyfødte og småbarn.

Spedbarn ble ofret til gudene

I tillegg til myntene ble det funnet en rekke gravsteiner og urner som inneholdt levningene av dyr, småbarn og for tidlig fødte barn.

Forskerne mener at både barn og dyr ble ofret til Tanita og hennes mannlige motstykke, gudeprinsen Baal Hammon, de to gudene som gravstedet er viet til.

Barneofringer i Karthago er omtalt i gamle romerske og greske kilder, bl.a. hos den greske historikeren Plutark.

Men inntil nylig avfeide moderne historikere fortellingene, som de mente var uttrykk for propaganda skrevet av representanter for de maktene som en gang var Karthagos største rivaler.

Siden har imidlertid en studie utført av historikeren Josephine Quinn ved Oxford University i 2014 slått fast at barneofring var et faktum.

De nåværende undersøkelsene av gravstedet i Karthago begynte i 2014 og pågår fortsatt, ifølge det tunisiske kulturdepartementet.