Wikimedia Commons
Alois Schönn, maleri fra 1856: «Sigøynerleir».

Romenes uendelige reise

Hvordan overleve som nomadefolk i en verden hvor alle blir fastboende? Det problemet har vært kjernen i romenes eksistens i 1500 år. Følg romenes reise fra den gang karavanen satte seg i bevegelse i et fjernt India.

En gang var det ikke straffbart å drepe en sigøyner i deler av Europa, og helt frem til 1800-tallet kunne romer handles som slaver i visse områder på Balkan.

Romene har måttet tåle mye på sin uendelige reise, som startet i India for over 1500 år siden, da folkevandringstiden holdt på å ebbe ut.

Vanskelighetene for et av verdens siste nomadesamfunn begynte imidlertid for alvor først da de knirkende vogntogene rullet inn over Europa.

Bli med på romenes roadtrip fra India i den mørke middelalderen til det reisende folkets første verdenskongress og en inkludering på UNESCOs verdensarvliste.

Et folk oppstått på landeveien

Unge kvinner og barn i en romleir.

Eldre fotografi av ukjente unge romkvinner og -barn med levd liv og landeveien preget i ansiktene.

© Library of Congress

Europa er det nærmeste romene kan komme et hjerteland etter at det nasjonsløse folket har nådd ut til nesten alle avkroker av verden på sine vandringer. Mellom 10 og 12 millioner av totalt 15–18 millioner romer på verdensplan oppholder seg i dag i Europa.

Det er langt unna det nordvestlige India, hvor romenes reise begynte for rundt 1500 år siden.

Av ukjente årsaker forlot et indisk nomadefolk hjemlandet sitt mellom år 500 og 600 og dro vestover.

I de følgende århundrene reiste det indiske nomadefolket vestover gjennom dagens Iran og Tyrkia.

Underveis begynte de reisende å gifte seg på tvers av stammer, og en felles identitet, et felles språk og felles tradisjoner vokste frem blant nomadefolket.

Romene ble altså først dannet som et folk da de forlot India og tok landeveien fatt.

«Jeg vandret hen langs ulidelig lange veier. Gode og modige romer møtte jeg.» Første linje fra romenes nasjonalsang.

Hvor kommer romene fra?

Romkvinne fra India.

Romene kaller India for «Baro Than» – det store hjemland – og området i Nord-India, som de forlot, huser den dag i dag romenes to brødrefolk, de kasteløse banjaraene og kalbeliaene.

© Creative Commons

Språk, DNA-spor og lokal legende peker i samme retning

Pesten gjorde romene til slaver

Rundt år 1000 ankom romene Konstantinopel i Det bysantinske riket. Her tjente de til dagen og veien som gjøglere, musikanter og slangetemmere.

På begynnelsen av 1300-tallet reiste romene videre inn i Europa. Karavanesporene deres endte i første omgang i Romania, som på den tiden besto av de tre fyrstedømmene Valakia, Transilvania og Moldavia.

Hvis romerne hadde håpet på samme gjestfrihet som i Konstantinopel, ble de stygt skuffet.

Sigøynerfamilie i fengsel.

Sigøynerfamilien på bildet var av ukjente årsaker sperret inne i et fengsel da den svenske maleren Carl d’Unker, som levde og arbeidet i Düsseldorf, malte sitt motiv i 1864.

© Public domain / Nationalmuseum (Sverige)

Romania var, som resten av Europa på den tiden, plaget av pest – bare mellom 1347 og 1351 døde ca. 75 millioner mennesker av en anslått befolkning på 200 millioner.

Behovet for arbeidskraft på landets gods var stort, noe som fikk adelen til å bruke de nyankomne innvandrerne som slaver.

Rettigheter var ikke-eksisterende for romene, som ble forfulgt og diskriminert ved lov og generelt ansett som undermennesker i Romania.

Som en rumensk talemåte lød på den tiden: «Sigøyneren er like mye et menneske som et gresstrå er et tre.»

I Moldavia ble en romslave brent levende hvis han voldtok en kvinne. Begikk en rumener den samme ugjerningen, fikk han ingen straff.

Plakat for salg av sigøynere som slaver.

Plakaten fra 1852 reklamerer for en auksjon i Bucuresti i Romania, hvor romslaver var til salgs.

© Public domain

Noen romslaver ble til og med kastrert – de såkalte skopici – slik at de kunne jobbe som kusker for rike kvinner uten risiko for at de forgrep seg på dem.

I Transilvania ble slaveriet avskaffet allerede på 1300-tallet, men i Moldavia og Valakia fortsatte slaveriet til midten av 1800-tallet.

Da slaveriet endelig ble fullstendig avskaffet i Romania, var det ifølge flere historikeres beregninger opp mot 600 000 romslaver i landet.

«Sigøyneren er like mye et menneske som et gresstrå er et tre.» Rumensk talemåte.

Romenes bidrag til verdensarven

«El Jaleo» – flamencodanser av John Singer Sargent.

Flamenco oppsto i det sørlige Spania på slutten av 1700-tallet med impulser fra Afrika, Arabia – og fremfor alt: fra romene. «El Jaleo» fra 1882 er av den amerikanske maleren John Singer Sargent (1856–1925).

© Public domain

Ikke overraskende førte de tøffe forholdene i Romania til at noen av romene flyktet fra landet, og mellom 1415 og 1425 vandret flere romer til Den iberiske halvøy.

Her ble romene i første omgang verdsatt for sine ferdigheter som håndverkere og handelsmenn, men da kong Ferdinand og dronning Isabella innledet den spanske inkvisisjonen i 1480, sto romene overfor nok en brutal hump i veien.

Kongeparet, som hadde brakt hvert sitt land med seg inn i ekteskapet, ønsket å skape et forent Spania, og romene fikk valget mellom å assimilere seg – noe som innebar å gi opp språk, klesdrakt og lokale tradisjoner – eller bli utvist fra landet.

Den tvungne assimileringen lyktes bare delvis. Romenes kultur og spesielt musikken deres kunne ikke holdes nede av inkvisisjonen.

Med tiden kom den til å danne grunnlaget for den musikkstilen som verden i dag kjenner som flamenco, og som i 2010 ble inkludert på UNESCOs immaterielle verdensarvliste.

Romenes særegne musikalske stil med røtter tilbake til India har i det hele tatt satt et betydelig preg på den vestlige musikken opp gjennom historien – fra klassisk musikk til jazz og rock.

Barnebruder og sigøynerbander

György Vastagh: «Den ulykksalige sigøyner».

Sigøynere er gjennom århundrene blitt møtt med mistro, men til tider også med en viss empati, som i dette maleriet fra 1886 av György Vastagh.

© Wikimedia Commons

Mange romer valgte å bli i Spania og prøvde i skjul å opprettholde sin nomadiske livsstil, mens andre reiste nordover.

På 1500-tallet hadde romfolket spredt seg til det meste av Europa – fra Skandinavia i nord til Spania i sør og fra England i vest til Russland i øst.

De omreisende romene livnærte seg typisk som musikere, håndverkere, gjøglere, tryllekunstnere og spåkoner.

Romene bosatte seg i telt og campingvogner i store familie- eller klanfellesskaper – kalt band – i og rundt byene.

Da som nå var familien ryggraden i romsamfunnet.

Den interne strukturen i romfamilier var sterkt patriarkalsk – faren var ansvarlig for å tjene pengene, mens kvinnene ble hjemme og passet barna og tok seg av de huslige pliktene.

Døtrene i familien kunne dessuten se frem til å bli giftet bort i svært ung alder – noen ganger helt ned til tolv år – i arrangerte ekteskap. Denne praksisen er fortsatt utbredt i flere romsamfunn i dag.

Tilpasningsvennlig romkultur

Romenes utbredelse i Europa.

Det røde vognhjulet symboliserer romenes tilstedeværelse i de enkelte landene. Størrelsen på og nyansen av den grønne fargen illustrerer hvor stor populasjonen deres er. Jo klarere grønn, desto flere romer lever det i nasjonen. Fargen og symbolikken er inspirert av romenes flagg (se nedenfor).

© Wikimedia Commons

Kulturen i romsamfunnene har tatt farge av samfunnet rundt. Derfor er det også vanskelig å definere en spesifikk romkultur.

Romer deler ikke den samme religionen, men bekjenner seg gjerne til de trosretningene som finnes i landet de slår seg ned i.

Romenes sosiale adferd er imidlertid fortsatt i stor grad preget av deres indiske opprinnelse – nærmere bestemt den hinduistiske religionen.

Forholdet mellom urenhet og renhet er et gjennomgående trekk i hinduismen. Alt som er knyttet til det urene, må holdes adskilt fra det som karakteriseres som rent.

Romene betrakter for eksempel kjønnsorganene og den nedre delen av kroppen som uren. Derfor vaskes også bukser, kjoler og undertøy separat fra andre klær.

Fødsler anses også som urene og må derfor skje utenfor hjemmet. De første 40 dagene etter fødsel anses moren som uren.

Deportert til koloniene i Amerika

«Sigøynerleir ved elven» av Alois Schönn.

Drap, slaveri og utvisning var romenes virkelighet i århundrer. Etter at den verste forfølgelsen var overstått, fortsatte romene imidlertid å leve som pariaer i sivilisasjonens utkant. Maleri av Alois Schönn fra 1857: «Sigøynerleir ved elven».

© Wikimedia Commons

Romenes spesielle levemåte og mørkhudede utseende gjorde dem uønsket ikke bare i Spania.

Uansett hvor romfolket rullet inn med sine karavaner og telt, ble de møtt med avsky og fordømmelse.

I år 1500 utviste den tysk-romerske keiseren, Maximilian 2., alle romer fra riket og gjorde det straffritt for sine undersåtter å drepe enhver rom innenfor rikets grenser.

Begrunnelsen var at romer generelt var mistenkt for å være kjettere, å praktisere trolldomskunster og å bortføre barn.

De samme fordommene om «sigøynerne» eksisterte også i andre europeiske nasjoner.

Opp gjennom 1500-tallet ble romene utvist ved lov i blant annet Frankrike (fra 1504), Sverige (fra 1525), England (fra 1530) og Danmark (1536).

I 1538 begynte Portugal rutinemessig å deportere romer til koloniene i Amerika, og snart fulgte Spania og England etter.

I løpet av de par neste århundrene ble tusenvis av romer sendt over Atlanterhavet, hvor de slet som slaver på sukkerrørplantasjer og på bomullsmarker.

I dag lever etterkommere av romslavene i Virginia, Louisiana, Cuba og Brasil, samt på de karibiske øyene.

Nazistenes folkedrap

Romer drevet sammen før deportasjon.

Romer drevet sammen i nazitiden i den sørtyske byen Asperg. Neste stasjon var konsentrasjonsleirene.

© Wikimedia Commons / Bundesarchiv

Med Adolf Hitlers maktovertakelse i Tyskland i 1933 kulminerte forfølgelsen av romfolket.

I 1935 føyde nazistene romene til de rasistiske Nürnberglovene under et spesielt dekret som beskrev «sigøynerne» som et underlegent folk og «fiender av den rasebaserte staten».

Frem til slutten av andre verdenskrig drepte nazistene og deres samarbeidspartnere mellom 200 000 og 500 000 romer i konsentrasjonsleirer.

Romenes lange reise fra India til alle avkroker av Europa har vært farefull og full av overgrep. Og selv i dag er veien til å bli respektert, anerkjent og behandlet på lik linje med andre europeere fortsatt veldig lang for romene.

Studier viser at 80 prosent av alle romer i EU i dag lever under fattigdomsgrensen, og nesten halvparten av europeerne sier de føler seg utrygge ved å leve i nærheten av romer.

Les mer om nazistenes folkemord på romene

Hva skal man kalle romene?

Les bohémiens – radering av Jacques Callot.

Jacques Callots trykkserie fra 1600-tallet om romer på farten er muligens inspirert av en reise han selv foretok fra Nancy til Roma i selskap med en gruppe romer. Hans trykkserie om romer på farten er kanskje derfor mer realistisk enn man skulle tro.

© Public domain

I århundrer kalte britene romene for gypsies – en forkortet versjon av «Egyptian» (egyptisk) – fordi man trodde at innvandrerne stammet fra Nillandet. I dag går nomadefolket under fellesbetegnelsen rom, som betyr «menneske» på romani. Lokalt har imidlertid romene tatt egne navn.

Athinganoi

Da romene nådde Konstantinopel for ca. 1000 år siden, ble de indiske tilflytterne kalt athinganoi. Ordet kan oversettes med «uren» eller «kjetter».

Egyptere

Diskrimineringen fortsatte da romene kom til Europa. Her ble de kalt «sigøynere». På engelsk heter sigøyner gypsy og på henholdsvis spansk og fransk gitano og gitan. Betegnelsene er alle nedsettende forkortelser for «egypter». Europeere trodde lenge at romfolket stammet fra Egypt.

Menneske

I dag anses sigøyner for å være rasistisk, og den etniske minoritetsgruppen foretrekker betegnelsen rom, som betyr «menneske» på det tradisjonelle språket romani.

Travellers

Selv om romene i Europa deler felles språk og historie, er forskjellene store avhengig av hvor i Europa romene slo seg ned. Romenes språk og kultur har tatt farge av det omkringliggende samfunnet, og i land som England, Spania og Tyskland omtaler romene seg selv som henholdsvis travellers, kalé og sinti. Sistnevnte refererer til området Sindh i India, hvor romene blant annet antas å stamme fra.

Romenes verdenskongress

Romenes flagg.

Romenes flagg ble vedtatt under verdenskongressen i 1971 og består av tre farger: Den grønne fargen symboliserer naturen, og den blå fargen himmelen. Det røde hjulet i midten, som binder himmel og jord sammen, er et hinduistisk ashoka-hjul, som også finnes på det indiske flagget.

© Wikimedia Commons

Den 8. april 1971 fant den første verdenskongressen for romer sted i den engelske byen Orpington ved London. Totalt var 23 representanter for romsamfunn i 9 europeiske land samlet til kongressen.

I nesten 1000 år hadde de nasjonsløse nomadene blitt diskriminert, forfulgt og marginalisert over hele Europa, og såret fra nazistenes utryddelse av flere hundre tusen romer knapt tre tiår tidligere var fortsatt ikke leget.

Oppdraget til kongressdeltakerne var derfor klart: Romene måtte anerkjennes som et folkeslag uten land, og som et nasjonalt mindretall med samme rettigheter som sine medborgere.

Under kongressen ble det bestemt at den rasistiske benevnelsen «sigøyner» heretter skulle erstattes av rom, som rett og slett betyr «menneske» på romenes offisielle språk, romani.

Romenes flagg, som ble tegnet tilbake i 1933, ble valgt som det offisielle flagget, og den serbiske rommusikeren Žarko Jovanovićs sang «Djelem, djelem» ble kåret til romenes offisielle nasjonalsang.

«Djelem, djelem» betyr «Jeg vandret, jeg vandret», og sangen begynner med ordene: «Jeg vandret hen langs uutholdelig lange veier. Gode og modige romer møtte jeg.»