2000 år gammelt piratjegeranker funnet

Ankeret, som trolig stammer fra et handelsskip, er et av svært få kjente ankere fra før vikingtiden. Undersøkelser skal nå avdekke om ankeret tilhørte Romerrikets flåte av piratjegere.

Førti kilometer utenfor kysten av Suffolk har marinarkeologer og marineingeniører fra Scottish Power hevet et gammelt romersk anker.

Ankeret, som sannsynligvis stammer fra et handelsskip som var en del av den romerske flåten, er mer enn to meter langt og veier omtrent 100 kilo.

«Vi tror dette kan være det eldste og et av de største eksemplene [på ankere]», forklarer Brandon Mason fra Maritime Archaeology Ltd, som hjalp til med å heve ankeret.

«Alt tyder på at dette er et romersk anker som er nesten 2000 år gammelt. Noe som gjør det til en utrolig sjelden del av historien», legger han til.

«Vi kjenner bare til rundt tre ankere fra før vikingtiden i nordeuropeiske farvann utenfor Middelhavsområdet – og bare to har faktisk overlevd.»

Det 100 kilo tunge romerske jernankeret ble hevet opp av vannet med kran fra mer enn 40 meters dybde.

© Scottish Power

Har kanskje tilhørt piratjeger

Ankeret har trolig tilhørt et skip som skulle forsvare det romerske Britannia mot frankiske og saksiske pirater og plyndrere fra våre dagers Tyskland, Nederland og Danmark.

Ankeret ble oppdaget allerede i 2018, da det ble foretatt målinger av havbunnen før etableringen av en havvindpark. Siden den gang har marinarkeologer og arbeiderne som skal bygge vindturbinene, holdt øye med ankeret for å sikre seg at det ikke ble ødelagt.

Nå skal ankeret undersøkes nærmere, slik at det kan fastslås nøyaktig når det er fra, deretter skal det stilles ut i 2025.