Verftsbygningens tykke murer var av betong, med et ytre skall av murstein.

Arkeologer graver ut romersk skipsverft

Ruinene av et gigantisk skipsverft er avdekket ved Romas oldtidshavn. Funnet overrasker forskerne, som trodde at havnen bare fungerte som godsterminal.

Britiske arkeologer har gravd ut restene av et keiserlig skipsverft på størrelse med en fotballbane. Funnet ble gjort i Portus-havnen nær byen Ostia, som i 500 år var Romas livsnerve.

«Det er funnet få keiserlige skipsverft, og dersom gjetningene er korrekte, vil dette være det største av sitt slag i middelhavsområdet», sier utgravningsleder Simon Keay ved University of Southampton.

Ifølge Keay trodde arkeologene først at de hadde kommet over et av havnens pakkhus. Størrelsen og plasseringen ved havnen overbeviste dem imidlertid om at ruinene må ha vært et skipsverft.

Verftet hadde plass til minst åtte skip

Den overdekkede verftsbygningen har vært 145 meter lang og 60 meter bred, med plass til minst åtte skip. Forskerne mener at bygningen ble reist under keiser Trajan, som utvidet havneområdet mellom år 98 og 117 e.Kr.

På det tidspunktet hadde Romerriket nådd sin største utstrekning, og varer fra hele middelhavsområdet ble fraktet via Ostia til Roma.

Basert på funnene har forskerne kunnet rekonstruere verftets antatte utseende.

Hittil har forskerne ment at Portus-havnen bare ble brukt til lossing og lasting av gods. Men funnet av det antatte skipsverftet viser at havnen kan ha spilt en viktig rolle for bygging og vedlikehold av Romas handelsflåte.

Arkeologene leter nå etter ramper som er blitt brukt til å sjøsette de nybygde skipene. Først når de er funnet, kan man være helt sikre på bygningens funksjon.

Kanskje du er interessert i