David Pearson/Imageselect/Shutterstock

Augustus knuste Aleksanders store nese

Aleksander den stores lik blir etter hans død oppbevart i et storslått mausoleum i Alexandria. Her ligger liket godt bevart i 250 år, inntil keiser Augustus en dag kommer forbi.

Romerne var svært begeistret for krigerkongen Aleksander den store.

Det gjaldt også Octavian – den senere keiser Augustus – som under et besøk i den egyptiske byen Alexandria i år 30 f.Kr. ba om å få se den makedonske kongens lik.

På det tidspunktet hadde Aleksanders balsamerte kropp ligget i et mausoleum i 250 år og var derfor mør og god. Alderen tatt i betraktning var liket angivelig godt bevart.

Ifølge den romerske forfatteren Dio Cassius klarte Octavian imidlertid ikke å la være å pirke, med det resultat at Aleksanders nese brakk av.

Octavian overtager i 44 f.kr. magten over Romerriget efter Julius Cæsar.

© Shutterstock

Flere hundre år etter forsvant liket uten spor – men nesen forsvant­ altså først.