Shutterstock

Ble slaver tatt opp i Romas legioner?

Romerne var stolte av hæren sin, og det var ikke hvem som helst som fikk æren av å tjenestegjøre i legionene.

I det meste av Romerrikets historie var militærtjeneste forbeholdt frie menn. Romerne gjorde bare unntak når nøden var størst.

Men det hendte mer enn én gang at slaver på ulovlig vis forsøkte å skaffe seg adgang til et liv i frihet ved å prøve å komme seg inn i hæren – en alvorlig forseelse romerne slo hardt ned på.

Opptakskrav til Romas legioner

 • Fri romersk borger

 • Ugift

 • Sterk fysikk

 • Minst 173 centimeter høy

 • To testikler i behold

 • Godt syn

 • Skriftlig anbefaling – gjerne fra høytstående borgere/adelige

Opptakskrav til Romas legioner

 • Fri romersk borger
 • Ugift
 • Sterk fysikk
 • Minst 173 centimeter høy
 • To testikler i behold
 • Godt syn
 • Skriftlig anbefaling – gjerne fra høytstående borgere/adelige

F.eks. skrev en guvernør i år 110 e.Kr. til keiser Trajan at han hadde oppdaget to slaver blant sine rekrutter.

Slavene fortjente dødsstraff, skrev Trajan tilbake, men “det er viktig å finne ut om slavene meldte seg frivillig, ble utvalgt av offiserer eller om andre sendte dem. Hvis slavene ble utvalgt, er offiserene de skyldige. Hvis slavene ble sendt som erstatning for andre, er avsenderne skyldige i en forbrytelse”, påpekte Trajan.

VIDEO: Opplev en dag i livet som romersk legionær

Video

Bare i ytterste nød gjorde romerne et unntak fra slaveforbudet. I disse tilfellene fikk slavene alltid status som frie menn.

Dette skjedde f.eks. etter romernes nederlag for Hannibal ved Cannæ i 216 f.Kr. I et forsøk på å stoppe den kartagiske hærføreren fikk 8000 slaver sin frihet slik at det kunne opprettes to nye legioner.